Vremenska prognoza Srbija

Vremenska prognoza Niš

Dobrodošli na TT Group vremensku prognozu za Niš za danas!

Parametar Trenutna TT prognoza za Niš
Vreme ažuriranja:
Trenutna temperatura:
Stanje:
Vizuelno:
Subjektivni osećaj:
Pritisak:
Vlažnost:
Tačka rošenja:
Vidljivost:
Vetar:
Podaci za trenutno vreme u Nišu se osvežavaju na svakih sat vremena.

TT Group meteogram za Niš za 48h (prognoza po satima)

Meteogram za Niš za danas i sutra
Podatke preuzimamo sa globalnih meteoroloških sajtova za čiju tačnost ne možemo da garantujemo. Ovi podaci su dati sa dobrom voljom i želimo Vam srećan boravak u Srbiji i Nišu.
 

Dugoročna vremenska prognoza za 10 dana za Niš

 

Dan i
datum
Temp
Min/Max
Pojava
opisno
Pojava
vizuelno
Vetar
brzina
Verovatnoća
padavina
Količina
padavina


Podatke preuzimamo sa globalnih meteoroloških sajtova za čiju tačnost ne možemo da garantujemo. Ovi podaci su dati sa dobrom voljom i želimo Vam srećan boravak u Srbiji i Nišu.
Klima Niša

TT Group vremenska prognoza za Niš data je na ovoj strani. Osim nje spomenimo nekoliko osnovnih klimatskih karakteristika za Niš.

Grad Niš (Ni) je najveći grad u jugoistočnom delu Srbije. Niš se nalazi u Niškoj kotlini, koju reka Nišava precesa na dva dela. Smešten je između Vardarsko-moravske i Nišavsko-markičke udoline, na nadmorskoj visini od 192 metara. Opština Niš, u kojou spadaju grad Niš zajedno sa Niškom banjom i brojnim drugim selima ima površinu od 597 kilometara kvadratnih, gde živi nešto više od 250. 000 stanovnika.

Niš u suton, pogled sa Niške tvrđave
Niš u suton, pogled sa Niške tvrđave

Uopšteno o klimi Niša

Srbija ima pretežno umereno-kontinentalnu klimu, takvu klimu ima i grad Niš. Odlike umereno-kontinentalne klime su prilično topla leta, kao i hladne zime. Merenja klimatskih prilika vrše se još od 1889. godine na Niškoj tvrđavi, koja se nalazi na 202 metara nadmorske visine. Ova merenja nam govore da srednja godišnja temperatura vazduha u ovom gradu iznosi 11,3°C. Prosečan vazdušni pristisak iznosi 992, 74 milibara.

Geografski položaj Niša, odnosno njegova pozicija u Niškoj kotlini bitno utiče na njegovu klimu. Inače su kotline zaštićene od vetra, o čemu svedoči izuzetno mali broj dana sa žestokim vetrovima u Nišu. Takođe, u kotlinama je često temperatura znatno viša nego na brdu, to je razlog čestih visokih temperatura tokom leta u Nišu, kao i manjeg broja dana sa temperaturom koja je ispod nule.

Dani sa snežnim padavinama su, stoga, ređi nego u nekim drugim krajevima. U proseku se sneg u Nišu zadržava nešto manje od mesec dana. Sa druge strane, Niš ima veliki broj sunčanih sati, u proseku ima 1943 sunčanih sati godišnje, što znači da prosečno svaki dan u godini ima 5,3 sunčanih sati.

Usled industrijalizacije grada, velike količine izduvnih gasova, kao i sve manjeg broja zelenih površina, temperatura u Nišu je često par stepeni viša nego u njegovoj okolini. Pored toga svi ovi faktori utiču na formiranje oblaka i magle. Magla u gradovima je najčešće smog koji nastaje usled sakupljanja štetnih gasova u vazduhu. S obzirom na to da u Nišu najčešće duva slabiji vetar, što znači da ima manjak prirodne ventilacije, u Nišu se može desiti da tokom jeseni i zime bude dana kada je grad prekriven smogom. Ipak, stanje je prilično daleko od alarmantnog.

Godišnje u proseku padne 589,6 mm kiše i snega po kvadratnom metru i bude u proseku 123 kišovita dana i 43 dana sa snegom. Prosečni vazdušni pritisak je 992,74 milibara, a prosečna jačina vetra je nešto manja od 3 bofora. Klimatološki posmatrano Niš se smatra za stabilno područje.

Maksimalna količina padavina registrovana je 5. novembra 1954. i iznosila je 76,6 mm. Najveća debljina snežnog pokrivača iznosila je 62 cm, od 23. do 25. februara 1954. Klimatske promene Niša prati meteorološka stanica koja se nalazi u niškoj tvrđavi na 202 metra nadmorske visine i koja beleži podatke o vremenu od 1889. Kako se ovaj grad sastoji iz 5 opština, ovo je ujedno prognoza vremena za sve opštine, jer sa meteoroloških aspekta Medijanu, Palilulu, Crveni krst, Pantelej i Nišku banju varijacije u prognozi su minimalne. Iako je ova vremenska prognoza za Niš poprilično tačna, opservacije za više od 5 dana treba uzimati sa oprezom.

Najviše i najniže prosečne temperature u Nišu

U Nišu je najtoplije u julu, gde je srednja temperatura vazduha 21,3°C, a najhladnije je u januaru kada prosečna temperatura vazduha pada ispod nule na -0.2°C. Za najtopliji dan u Nišu zabeležen je 24. jul 2007. godine sa 44,2°C, dok je najniža temperatura bila 25. januara 1963. godine sa -23,7°C.

 

Prosečna temperatura vazduha

Prosečni maksimum tokom dana

Prosečni minimum tokom dana

Temperature najtoplijih dana

Temperature najhladnijih noći

Januar

-0.2°C

5°C

-1°C

14°C

-10°C

Februar

2,5°C

7°C

-1°C

16°C

-8°C

Mart

6,7°C

12°C

2°C

22°C

-3°C

April

11,9°C

18°C

7°C

26°C

0°C

Maj

16,6°C

23°C

11°C

30°C

5°C

Jun

19,5°C

26°C

14°C

33°C

8°C

Jul

21,3°C

28°C

16°C

36°C

10°C

Avgust

21,1°C

29°C

16°C

36°C

10°C

Septembar

17,2°C

24°C

12°C

32°C

6°C

Oktobar

11,9°C

19C

8°C

28°C

0°C

Novembar

6,4°C

13°C

3°C

22°C

-3°C

Decembar

1,7°C

7°C

0°C

15°C

-7°C

Na tabeli su prikazane prosečne temperature u Nišu tokom svakog meseca, prosečne maksimalne i minimalne temperature tokom dana, kao i temperature izuzetno toplih dana i noći. Iz analize tabele se zaključuje da grad Niš ima prilično stabilnu klimu bez čestih ekstremnih i naglih promena.

Dani sa izuzetno niskom ili visokom temperaturom za Niš

Tokom zime u Nišu mraza ima prilično često, a temperature ispod nule su tokom zimskih meseci često ređe nego u drugim gradovima. Dana sa temperaturom iznad 30 stepeni ima sve više iz godine u godinu, ovakve promene nastaju usled globalnog zagrevanja.

 

Broj dana sa mrazom

Broj dana sa temperaturom ispod 0°C

Broj dana sa temperaturom iznad 30°C

Januar

23

8.8

0

Februar

29.2

6.4

0

Mart

13.2

1.8

0

April

2.9

0

0

Maj

0.1

0

0.4

Jun

0

0

2.8

Jul

0

0

7.3

Avgust

0

0

9

Septembar

0

0

1.4

Oktobar

2.9

0

0.1

Novembar

10.8

1.5

0

Decembar

21.5

6.1

0

Količina padavina u Nišu

U toku godine u Nišu prosečno padne 589,6 mm kiše i snega po kvadratnom metru. Prosečno Niš ima oko 120 dana sa padavinama, od čega broj snežnih dana ide do 30 dana u godini. U ovom gradu preovladavaju suvi dani. Najviše kiše je palo 5. novembra 1954. godine, tada je palo 76,6 mm po metru kvadratnom. Rekord u snežnim padavinama dogodio se iste godine od 23. do 25. februara, debljina snežnog pokrivača bila je 62cm.

 

Količina padavina po m²

Prosečne kišne padavine

Prosečne snežne padavine

Januar

36mm

4.1 dana

6.6 dana

Februar

36mm

4.8 dana

6.3 dana

Mart

38mm

7 dana

3.3 dana

April

40mm

9.8 dana

0.5 dana

Maj

41mm

10.6 dana

0 dana

Jun

35mm

9.6 dana

0 dana

Jul

22mm

6.7 dana

0 dana

Avgust

20mm

4.8 dana

0 dana

Septembar

23mm

7.1 dana

0 dana

Oktobar

28mm

5.4 dana

0.2 dana

Novembar

38mm

6.7 dana

2.3 dana

Decembar

40mm

5 dana

5.5 dana

Broj sunčanih, delimično oblačnih i oblačnih dana za vreme u Nišu

Niš se odlikuje velikim brojem sunčanih dana, ima ih prosečno tokom godine oko 110. Delimično oblačnih dana ipak ima najviše i oni čine 150 dana godišnje. Oblačnih dana u Nišu bude u proseku 103 dana.

 

Broj sunčanih dana

Broj delimično oblačnih dana

Broj oblačnih dana

Januar

3

11.3

16.6

Februar

3.4

11.5

13.4

Mart

5.1

14.5

11.5

April

6.3

15

8.3

Maj

8.2

16.5

6.3

Jun

11.6

14.8

3.6

Jul

17.5

11.6

1.9

Avgust

18.5

10.5

2

Septembar

13.6

11

5.4

Oktobar

10.7

12.7

7.5

Novembar

7.2

11.5

11.3

Decembar

4.7

11.1

15.2

Vetar u Nišu za celu godinu

Jačina vetra u Nišu je u proseku nešto manja od 3 bofora, što znači da vetar obično duva brzinom od 16 km/h. Ovo spada u slab vetar, koji ponekad, najčešće s proleća, prerasta u umereni i jak vetar. Izuzetno vetroviti dani u Nišu i njegovoj okolini su retki i zato se smatraju prilično mirnim područjem.

Na tabeli je dat podatak o prosečnom broju dana tokom kojih je duvala određena jačina vetra za svaki mesec statistički.

 

Lahor

>1km/h

Povetarac

>5km/h

Slab vetar

>12km/h

Umereni vetar

>19km/h

Jak vetar

>28km/h

Žestok vetar

>38km/h

Januar

0.2 dana

16.4 dana

11.5 dana

1.9 dana

0.6 dana

0.1 dana

Februar

0.3 dana

13.3 dana

10.9 dana

2.6 dana

0.8 dana

0.1 dana

Mart

0.3 dana

11.6 dana

11.8 dana

4.7 dana

0.5 dana

0.1 dana

April

0.5 dana

12.6 dana

11 dana

4.2 dana

0.3 dana

0.1 dana

Maj

0.7 dana

16.7 dana

10.5 dana

2.3 dana

0.1 dana

0 dana

Jun

1 dan

16.8 dana

9.7 dana

2.3 dana

0 dana

0 dana

Jul

0.8 dana

16.5 dana

11 dana

2.5 dana

0 dana

0 dana

Avgust

0.8 dana

18.3 dana

10 dana

1.9 dana

0 dana

0 dana

Septembar

0.7 dana

17.1 dana

9.7 dana

2.2 dana

0 dana

0 dana

Oktobar

0.6 dana

20.1 dana

8.3 dana

1.6 dana

0.1 dana

0 dana

Novembar

0.4 dana

18.9 dana

8 dana

2 dana

0.1 dana

0 dana

Decembar

0.4 dana

16.5 dana

11.1 dana

2.4 dana

0.1 dana

0 dana

I još nešto vezano za vreme u Nišu

Naš cilj je najtačnija online vremenska prognoza. Niš je grad koji to to zaslužuje, a ukoliko primetite neku grešku kontaktirajte nas putem društvenih mreža ili uz pomoć kontakt informacija sa sajta.

Vremenska prognoza Niš za 10 dana data je u lokalizovanom obliku iz nekoliko izvora. Najnovija funkcionalnost je meteogram za 48 časova unapred za sve najvažnije atmosferske veličine nad Nišem. Prikazani podaci se preuzimaju sa web servera na svakih sat vremena, osim trenutne temperature koja se učitava u realnom vremenu.

Pored toga, ovde su prikazane i komparativne prognoze iz nekoliko izvora, tako da posetilac može na jednom mestu da proveri iz više meteoroloških kanala kakvo će biti vreme u Nišu. Ukoliko planirate neku aktivnost u Nišu na otvorenom, ova stranica biće vaš odličan savetnik. Ako smo zadovoljavajuće tačni, svaka podrška na društvenim mrežama je dragocena.

Svi gradovi i turistička mesta u Srbiji za koje imamo podatke o vremenskoj prognozi

Beograd Niš Novi Sad Leskovac Vranje Kragujevac Soko banja Subotica Kopaonik Kruševac Novi Pazar Pirot Zlatibor Zrenjanin Zaječar


TT Meteorolog

TT Meteorolog

Sve informacije o prognozama vremena date su sa najboljom namerom i dobrom željom da budu korisne i da Vam pomognu. Naš cilj je tačna vremenska prognoza te pišite nam za svaki uočeni nedostatak na sajtu. Portal TT Group nije odgovoran i ne može garantovati apsolutnu tačnost svih podataka.

Povežimo se!

Korisno:

Podelite informacije o vremenu: