Vremenska prognoza Bosna i Hercegovina

Vremenska prognoza Banja Luka

Dobrodošli na TT Group vremensku prognozu za Banjaluku!

Parametar Trenutna TT prognoza za Banjaluku
Vreme ažuriranja:
Trenutna temperatura:
Stanje:
Vizuelno:
Subjektivni osećaj:
Pritisak:
Vlažnost:
Tačka rošenja:
Vidljivost:
Vetar:
Podaci za trenutno vreme u Banjaluci se osvežavaju na svakih sat vremena.

Gradovi u Bosni za koje smo obezbedili podatke o vremenskoj prognozi:

Sarajevo Banja Luka Mostar Tuzla Zenica


TT Group meteogram za Banjaluku za 48h po satima

Meteogram za Banjaluku
Podatke preuzimamo sa globalnih meteorolških sajtova za čiju tačnost ne možemo da garantujemo. Ovi podaci su dati sa dobrom voljom i želimo Vam srećan boravak u Bosni i Hercegovini i Banjaluci.
Ažuriranje meteograma za Banjaluku vrši se na početku svakog sata.

Važi za 48 sati unapred od aktuelnog trenutka. Na meteogramu možete trenutno pratiti intenzitet vetra, pritisak, kretanje temperature, količinu padavina. Da bi učitali nove vrednosti refrešajte ovu stranu. Dođite nam ubrzo po sveže i pre svega tačne informacije!

 
 

Dugoročna vremenska prognoza za 10 dana za Banjaluku

 

Dan i
datum
Temp
Min/Max
Pojava
opisno
Pojava
vizuelno
Vetar
brzina
Verovatnoća
padavina
Količina
padavina


Podatke preuzimamo sa globalnih meteorolških sajtova za čiju tačnost ne možemo da garantujemo. Ovi podaci su dati sa dobrom voljom i želimo Vam srećan boravak u Bosni i Hercegovini i Sarajevu.

 
 

Klima Banjaluke
Fontana u Banja Luci
Fontana u Banja Luci
Grad Banja Luka je najveći grad Republike Srpske. Predstavlja univerzitetski, kulturni i politički centar Republike Srpske. Prema poslednjim podacima u gradu Banja Luci je popisano oko 180.000 stanovnika.

Banjaluka se nalazi u kotlini što uslovljava da se hladniji vazduh duže zadržava nego u ravničarskim gradovima. Na hidrografiju, a samim tim i klimu najviše utiče reka Vrbas sa pritokama te stalna urbanizacija gradskog područja.

Da bi detaljno predstavili vremenske prilike u Banja Luci osvrnućemo se za trenutak na klimu Republike Srpske koju određuju osnovni klimatski faktori: geografski položaj, geološka podloga, blizina Jadranskog mora i pokrivenost terena biljnim svetom. Pored ovog na klimu u Republici Srpskoj utiču i struje suptropskog pojasa, visokog vazdušnog pritiska i subpolarnog pojasa, kao i struje sa Atlantika, cikloni iz Sredozemlja i Jadranskog mora i anticikloni iz kontinentalnog dela Azije. U sve ove procese svoju ulogu ima i reljef koji se javlja kao glavni činilac. Upravo zbog toga na teritoriji Republike Srpske se javljaju tri osnovna tipa klime: umereno-kontinentalna, planinska, planinsko-kotlinska i mediteranska.

Banja Luka leži na obalama Vrbasa, na 153 m nadmorske visine. Već na osnovu reljefa i geografskog položaja može se zaključiti da je klima Banja Luke umereno kontinentalna uz uticaj klime panonskog pojasa.

Klima Banja Luke je umereno-kontinentalna u kome se oseća i panonski klimatski uticaj sa severa. Što bi dalje značilo, da su leta topla a zime hladne sa prosečnom godišnjom temperaturom iznad 10° C. Srednja januarska temperatura iznosi oko -1° C, dok leti srednja temperatura u julu mesecu iznosi oko 21° C. Srednja godišnja oblačnost iznosi 62%. Srednja godišnja temperatura je oko 10,7 °C, dok je srednja julska 21,3 °C.

Najhladniji meseci su januar i februar a najtopliji jul i avgust. Umereno-kontinentalnu klimu ovog kraja odlikuju oštre zime i postojan snežni prekrivač. Najveća količina padavina je prisutna u mesecu decembru dok su mrazevi rezervisani za najhladnije mesece januar i februar.

Sa stanovišta padavina, najviše kiše padne u Junu, pa Maju, a zatim Novembru. Institucija zadužena za prikupljanje i statistička analizu vremenskuh uslova je hidro meteorološki zavod Banja Luka. Najtopliji mesec u Banjaluci je Jul, a najhladniji je Januar.

Proleće je kratko, dok su leta topla i vlažna. To potvrdjuje činjenica da su za ovaj kraj svojstvene obilne padavine početkom letnjeg perioda i to pre svega juna meseca. Količina padavina po pravilu opada od zapada prema istoku zbog uticaja zapadnih vazdušnih strujanja. Generalno gledano na godišnjem nivou količina padavina se kreće oko prosečnih vrednosti tipičnih za ove krajeve ali obilnost padavina je neminovna u letnjem periodu posebno kao što smo rekli juna meseca. Padavine su ovde najvarijabilniji klimatski faktor po pitanju prostora i vremena. Količina padavina iznosi od oko 750 l/m2.

U ovom periodu početka leta, Banja Luka je izložena toplom vremenu ali sa konstantnom mogućnošću razvoja oblačnosti i padavina.

Kako je u poslednje vreme količina betona sve veća, efekat staklene bašte je globalan, pa kao takav prisutan i ovde, te prosečne temeperature su osetno veće.

Svi gradovi za Bosnu i Hercegovinu

Sarajevo Banja Luka Mostar Tuzla Zenica


Povežimo se!

Korisno:

Podelite informacije o vremenu: