Vremenska prognoza za 10 dana

Dobrodošli na TT Group prognozu vremena za Beograd!

Parametar Trenutna TT prognoza za danas
Podaci za trenutno vreme i osvežavaju se na svakih sat vremena.
Vreme ažuriranja:
Trenutna temperatura:
Stanje:
Vizuelno:
Subjektivni osećaj:
Pritisak:
Vlažnost:
Tačka rošenja:
Vidljivost:
Vetar:

TT Group meteogram za 48h po satimaMeteogram za Beograd
Podatke preuzimamo sa globalnih meteoroloških sajtova za čiju tačnost ne možemo da garantujemo.
Ažuriranje meteograma vrši se na početku svakog sata (prognoza vremena po satima).
Važi za 48 sati unapred od aktuelnog trenutka. Na meteogramu možete trenutno pratiti intenzitet vetra, pritisak, kretanje temperature, količinu padavina. Da bi učitali nove vrednosti refrešajte ovu stranu. Dođite nam ubrzo po sveže i pre svega tačne informacije!Dugoročna prognoza vremena za 10 dana za Beograd

 

Dan i datum Temp Min/Max Pojava opisno Pojava vizuelno Vetar brzina Verovatnoća padavina Količina padavina
Wed
1 Jun
27 / 18 °C 2 m/s 51% 1.3 mm

Podatke preuzimamo sa globalnih meteoroloških sajtova za čiju tačnost ne možemo da garantujemo. Ovi podaci su dati sa dobrom voljom i želimo Vam srećan boravak u Srbiji i Beogradu.
O meteorologiji

Osnovno o meteorologijiPrognoza koja je pri tom tačna u što dužem intervalu i dalje je veliki izazov za informacione tehnologije. Na ovoj strani dat je prikaz vremenskih prognoza najvećih gradova i turističkih mesta u Srbiji, ali i regonu: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Turskoj, Grčkoj i dr.

Prikazane su aktuelne meteorološke informacije, ali i dugoročne prognoze za 10 dana. Najveći gradovi su obrađeni sa komparativnim merenjima iz više izvora za 2017. godinu.

Ono po čemu se razlikujemo je činjenica da smo uveli meteogram koji prikazuje sve atmosferske parametre u narednih 48 časova, a ažurira se u realnom vremenu.

Donje vrednosti opisuju predikciju meteoroloških uslova za glavni grad Srbije, tj. data je prognoza vremena za Beograd za 10 dana, a pogledajte ujedno i turističku vremensku prognozu regionalnih destinacija.

Definicija vremenske prognozePrognoza vremena je opšte prihvaćen naziv za meteorološke aktivnosti kojima se predviđa stanje atmosfere za konkretnu oblast u predstojećem periodu. U praksi, vremenska prognoza je višemilenijumsko socijalizovano znanje, od empirijeskih zapažanja do najnovijih opservacija putem multivarijabilnih merenja koje obrađuju superkompjuteri zasnovani na inteligenciji veštačkih neuronskih mreža.

Zadatak ovih složenih algoritama je reševanje atmosferskih n-dimenzionalnih diferencijalnih jednačina, tj. praćenje određenih stanja (temperature, pritisak, strujanje, vlažnost vazduha, vetar, UV indeks i td..) sa vremenom u budućnosti na osnovu početnih uslova.

Interesovanje za vreme (time) je verovatno staro koliko i istorija čovečanstva. Atmosfersko vreme (weather), odnosno trenutno stanje atmosfere u nekom mestu, skoro svakodnevna je tema za razgovor, i zimi i leti. Srbija je jedan od primera države u kojoj su ljudi okupirani vremenom. Znamo da atmosferu čini mešavina gasova koji su u stalnom pokretu, zagrevaju se i hlade. U atmosferi se tako neprestano dešavaju raznovrsni atmosferski procesi i sve se neprekidno menja. Meteorologija je nauka koja se bavi proučavanjem vremena tj. atmosferskih promena. Grane fizike, najdirektnije povezane sa dešavanjima u atmosferi su termodinamika i dinamika fluida. Matematika u meteorologiji ima sličnu ulogu kao i u fizici. Ona obezbeđuje veoma pogodan i moćan metod izražavanja fizičkih ideja, kao i sredstva pomoću kojih se ove ideje mogu napisati u numeričkom obliku. Drugim rečima meteorologija koristi složen matematički aparat za opisivanje procesa koji se u atmosferi dešavaju. Ipak, kao i u fizici većina atmosferskih procesa se može razumeti i obajsniti opisno, bez upotrebe matematike. Jedan lep primer za opisivanje dešavanja u atmosferi bez upotrebe matematike je opis procesa formiranja padavina. Spomenimo da postoje i jednodimenzionalni i višedimenzionalni modeli simulacije u prognozi vremena.

Meteorološke staniceMeteorološka stanicaMerenja pomoću ovih instrumenata obavljaju se na specijalizovanim mestima za tu namenu koja poznajemo kao meteorološke ili merne stanice.

Kako faktori i uslovi gradskog životu u velikoj meri utiču na vrednosti meteoroloških vrednosti Svetska meteorološka organizacija propisuje udaljenost mernih stanica od gradskih naselja. Svrha ovih propisa jeste u postizanju što objektivnijih i relevantnijih mernih vrednosti.

Širi prostor koji je obuhvaćem pojmom „meteorološke stanice“ naziva se meteorološki krug i u njegovom centru nalazi se meteorološka kućica. Neki merni instrumenti nalaze se u samoj kućici dok su drugi izvan nje, ali obavezno u okviru meteorološkog kruga, tj.osmatračkog polja.

Prema propisima, meteorološka kućica trebalo bi da se nalazi na dva metra iznad zemlje jer su na toj visini neutralizovani uticaji vetra (pa čak i kad je u pitanju povetarac), padavina, insolacija, a omogućeno je i neprestano cirkulisanje vazduha kroz kućicu. Kućica se farba u belo kako bi se manje zagrevala i upijala toplotu. Unutar nje su instrumenti koji se moraju čuvati na mestu izolovanom od svetlosti i vlage, za razliku od instrumenata u njoj. Što se same kućice tiče, bitno je da bude izložena suncu. Izrađuje se od drveta i uvek je istih dimenzija, a sve je to propisano pravilima Svetske Meteorološke organizacije u cilju da se omoguće istovetni uslovi za merenje svuda na svetu.

Merenje temperature


Iako je na prvi pogled ovo najjasnija veličina u meteorologiji, neke finese ipak nisu deo opšteg znanja. Temperaturu merimo termometrom u kom se nalazi živa i njene vrednosti, na tlu Evrope, izražavamo u stepenima Celzijusa. Glavni termometar se nalazi u meteorološkoj kućici i pomoću njega se očitava trenutna vrednost temperature. Međutim, postoji i termometar koji se postavlja na 5 centimetara iznad zemlje i služi za trenutno merenje najniže dnevne temperature. Tik iznad tla tokom noći bez vetra temperatura zna biti i nekoliko stepeni niža nego na dva metra iznad površine.

Iako većina ljudi misli da je informacija o najnižoj dnevnoj temperaturi nevažna jer se ona javlja u ranim jutarnjim časovima dok većina spava, od nje zavisi pojava mraza čije su posledice dalekosežne za svet biljnih kultura. Osim merenja vazduha, u stanicama se meri i temperatura tla pomoću termometra koji se nalazi na dubini od 5 cm kao i temperatura vode na dubinama ispod 1,8 metara. Minimalne i maksimalne vrednosti temperatura se unose u meteorološki dnevnik kao veoma bitne statističke veličine.

Vlažnost vazduha


Vlažnost vazduha je izuzetno bitan parametar od koga zavise i svi drugi. Zapravo, sve vrednosti koje dobijamo iz meteoroloških stanica međusobno su povezane, jedne zavise od drugih i u različitim kombinacijama stvaraju različite vremenske uslove.

Najjednostavnije rečeno, vlažnost vazduha izražava količinu vodene pare u atmosferi.

Od njene količine zavisi i količina padavina kao i apsorpcija UV zračenja. Kad u vazduhu postoji velika količina vodene pare on se naziva zasićenim. Zasićeni vazduh, pri smanjenju temperature postaje prezasićen, dolazi do kondenzacije i tako nastaju padavine. Tačka na kojoj vodena para prelazi u tečno stanje naziva se rosna tačka.

Vlažnost vazduha izražava se u procentima i meri pomoću različitih instrumenata, hidrometra, hidrografa i psihometra. Apsolutna vlažnost vazduha predstavlja količinu vodene pare u jednom kubnom metru. Ipak, ono što u prognozama vremena najčešće saznajemo jeste relativna vlažnost vazduha. Povećava se od polarnih krugova prema ekvatoru, a za Srbiji poprima vrednosti oko 80%. To je odnos između apsolutne vlažnosti vazduha i potrebne vlažnosti da bi se postigla zasićenost neophodna za kondenzaciju vodene pare u padavine. Izražava se u procentima i veća je zimi nego leti.

Ako je manja od 55% kažemo da je vazduh veoma suv, ako je između 55% i 74% da je umereno suv, od 74% do 90% da je umereno vlažan, a sve iznad 90% procenata smatra se velikom vlažnošću vazduha koja podrazumeva padavine u slučaju zahlađenja. Ovaj faktor izuzetno utiče na meteoropate i predmet je biometeorološke predikcije vremena.

Vazdušni pritisak


Iako možda čudno zvuči, vazdušni pritisak je, prosto rečeno, pritisak težine vazduha. Deluje neobično, ali jasno je da i vazduh ima svou masu koja pod dejstvom gravitacije stvara pritisak na zemljinu površinu i sve na njoj. Pritisak kao fizička veličina izražava se u Paskalima, a u meteorologiji hektopaskalima. Veličina od jednog hektopaskala odgovara odgovara jednom milibaru, što je termin sa kojim se srećemo u izveštajima o prognozi vremena. Zbog dejstva gravitacije vazdušni pritisak se smanjuje za 50 posto na visinama iznad 5 kilometara kad je vedro, jer se 50 posto ukupne mase atmosfere nalazi unutar 5 kilometara iznad površine. Vrednosti koje mere meteorološke stanice odgovaraju pritisku na nivou mora a do te se vrednosti dolazi posebnim skalama. Vazdušni pritisak zavisi i od nadmorske visine i od vremenskih prilika. Na nivou mora pri normalnim uslovima on iznosi 1013 milibara ili 101325 Pa (lako se pamti zastava 101, a 3 i 2 su 5). To je normalni. Sa porastom visine on opada, i to za 11 milibara na svakih 100 metara.

Dakle, kada znate na kojoj se visini nalazite lako ćete izračunati i koji bi trebalo da je normalni vazdušni pritisak za tu visinu a samim tim možete videti i za koju je vrednost povišen ili snižen. Povišen vazdušni pritisak obećava lepo i vedro vreme, a kada je to povišenje konstantno onda je pred nama lep vremenski period.

Količina padavina


Količina padavina je veličina koja nas informiše o količini vodenog taloga koji pada na tlo. Količina padavina može se određivati po satu, danu, mesecu i godini. Kišomer ili pluviograf jeste valjkasti instrument koji sakuplja padavine tokom određenog perioda. Padavine svih oblika se iz valjkastog levka slivaju u kanticu na dnu u kojoj nema isparavanja.

Postavlja se na 1,5 metara visine na otvorenom prostoru. Za određivanje količine padavina na godišnjem nivou koristi se totalizator, slična sprava ogromnog levka u kojoj se talože padavine tokom dužih vremenskih perioda. Meri se u mm, pri čemu jedan milimetar ima volumen od jednog litra padavina. Na svim TT prognozama prikazujemo % verovatnoće padavina za narednih 10 dana (kao i količinu padavina: kiša, sneg, grad...).

Pravac, smer i brzina vetra


Za određivanje brzine vetra koristimo anemometar, spravu koja se obično sastoji od tri ili četiri polukugle koje se okreću pod uticajem vetra. Brzina okretanja kugli proporcionalna je brzini vetra. Postavljaju se na visini od deset metara na otvorenom prostoru.

Smer i pravac vetra određuje se pomoći vetrulje, tj.vetrokaza. Ona nam pokazuje smer u vidu strelice koja se okreće oko svoje osovine. Smer vetra izražava se prema stranama sveta. Manje poznata varijanta izražavanja je i u stepenima ugla, pa je zapadni vetar izražen sa 270 stepeni, a jugozapadni sa 225 stepeni itd. Šema svih vetrova sa intenzitetima koji u duvaju u jednoj tačci se naziva ruža vetrova. Na TT Group meteogramu za 48h je prikazan intenzitet i smer vetra.

Sunčevo zračenje


Instrumenti koji mere sunčevo zračenje informišu nas o osunčanosti nekog mesta, tj. broju sunčanih sati odnosno o zračenju koje dolazi sa Sunca. Merenje osunčanosti obavlja se pomoću heliografa. To je instrument sa jednom kuglom koja žari papirnu traku i na osnovu ožarene površine određuje se trajanje sunčanih sati.

Ovi instrumenti stoje na otvorenim mestima kako bi se omogućilo nesmetano napajanje sunčevim zracima. Sunčevo zračenje podrazumeva vidljivo zračenje (dnevnu svetlost), ultraljubičasto zračenje i infracrveno zračenje.

Posebno su bitne vrednosti ultraljubičastog zračenja koje je sa jedne strane bitno za mnoge procese u prirodi, ali u velikim količinama može biti vrlo opasno. Ukoliko UV zračenje pređe dozvoljeni nivo sposobnost pojedinih jedinki da se prirodno od njega štite opada. Takav je slučaj i sa čovekom, a posebno sa njegovom kožom i očima.

Zbog povećanja sigurnosti uvedena je veličina „indeks UV zračenja“ koja upozorava ljude da preduzmu neophodne mere za zaštitu. Faktori koji utiču na indeks UV zračenja jesu: atmosferski ozon, nadmorska visina, visina Sunca, oblaci, refleksija tla i atmosfersko raspršenje. Opasne vrednosti UV zračenja su indeksa već od 7 a sve preko 10 je alarm za posebnu opreznost.

ZaključakSve u svemu, nije neophodno biti ekspert za meteorološke instrumente, vrednosti i termine. Poznavanje osnovnih pojmova vezanih za definisanje i predviđanje vremenskih prilika omogućiće vam smisleniji odnos prema prognozama vremena, mogućnost da stvorite precizniju sliku nakon što sve detalje uzmete u obzir, i da, vremenom, postanete i „sam svoj meteorolog“.

Usled naglog razvoja računarske snage, sve obimnijih baze podataka i sve složenijih računarskih procesa u kojima veštačke neuronske mreže same sebe obučavaju dešava se da vremenska prognoza postaje sve tačnija. Sve predikcije duže od 10 dana treba uzeti sa velikom dozom opreznosti. Savetujemo vam da pratite našu Facebook stranu i informišete se o najnovijim vrednostima.

Povežimo se!

Korisno:

Podelite informacije o vremenu: