Turistički putovanja forum
http://www.tt-group.net/forum/

Fruskogorski manastiri - manastiri na Fruskoj gori
http://www.tt-group.net/forum/viewtopic.php?f=33&t=1465
Strana 1 od 2

Putopisac:  Analiticar [ Pet Jan 08, 2010 6:28 pm ]
Naslov teme:  Fruskogorski manastiri - manastiri na Fruskoj gori

Fruskogorski manastiri su smesteni na relativno malom geografskom prostoru, na padinama Fruske gore, u oblasti Srema i predstavljaju jednu prostornu kulturno - istorijsku celinu.

Slozena i burna istorija, arhitektonske i likovne lepote fruskogorskih manastira doprineli su da se Fruska gora ponekad izjednacava sa Svetom gorom.

Do 1941. na Fruskoj gori je bilo 17 manastira , i to : Krusedol, Staro Hopovo, Novo Hopovo, Grgeteg, Velika Remeta, Mala Remeta, Vrdnik [ Ravanica ], Jazak, Sisatovac, Petkovica, Besenovo, Rakovac, Beocin, Kuvezdin, Divsa [ Djivsa ], Privina [ Pribina ] glava i Fenek.

Putopisac:  Analiticar [ Pet Jan 08, 2010 6:30 pm ]
Naslov teme:  Fruskogorski manastiri - Krusedol

Krusedol je manastir u Sremu, na Fruskoj gori, u Vojvodini, R, Srbija. Manastir Krusedol su osnovali 1509 - 14. clanovi kuce Brankovica, vladika Maksim [ ranije despot Djordje ] i njegova majka Angelina.


Glavna crkva je posvecena Blagovestenju. To je trikonhalna gradjevina sa kupolom na slobodnim stupcima. Godine 1726. crkva je dobila visoki zvonik, a 1745. trem u baroknom stilu. Crkva je prvobitno dekorisana freskama u XVl veku, a sredinom XVlll veka pokrivena je novim slojem zivopisa barokne orijentacije.


Krusedol je od ranog XVlll veka vrsio ulogu mauzoleja znamenitih licnosti i cuvara istorijskih uspomena i dragocenosti. U manastiru Krusedol su sahranjeni patrijarsi Arsenije lll i Arsenije lV, grof Djordje Brankovic i td. Godine 1708 i 1710. u manastiru Krusedol se odrzavaju sabori na kojima su donete vazne odluke iz politickog i narodnog zivota ovih krajeva.

Nedaleko od manastira Krusedol je crkva Sretenja koju je podigla Angelina Brankovic izmedju 1512 i 1516. g. To je jednobrodna gradjevina sa petostranom apsidom spolja, bez kupole.

Putopisac:  Analiticar [ Pet Jan 08, 2010 6:31 pm ]
Naslov teme:  Fruskogorski manastiri - Staro Hopovo

Staro Hopovo je manastir na Fruskoj gori, na mestu stare, drvene crkve posvecene sv. Nitelejmona podignutom iz osnova 1752. na mestu stare , drvene crkve posvecene Sv. Nikoli, koja je morala nastati do 1541. Gradjevina je sazetog upisanog krsta sa kupolom na kockastom postolju. Fasade su ozivljene arkadama iznad kordonskog venca.

Putopisac:  Analiticar [ Pet Jan 08, 2010 6:32 pm ]
Naslov teme:  Fruskogorski manastiri - Novo Hopovo

Novo Hopovo je jedan od najznacajnijh i najlepsih fruskogorskih manastira, sa crkvom sv. Nikole, zaduzbina Lacka i Marka Jovsica iz Gornjeg [ Srpskog ] Kovina iz 1576. u blizini mesta gde se nalazila prvobitna crkva sagradjena do 1541. To je velika gradjevina koja ima osnovu u obliku trikonhosa i pripratom.

Fasade su ozivljene u gornjem delu frizom arkada od opeke, dok kupolu okruzuje red koloneta. Ikonostas crkve , delo jednog od najvecih srpskih slikara XVlll veka Teodora Kracuna iz 1776., u ll svetskom ratu gotovo je unisten, kao i veliki deo konaka, zvonik i deo same crkve.

Obimni restauratorski radovi doprineli su da se ovo razaranje sve manje primecuje. Hopovo je za sve vreme postojanja bilo znacajan kulturni, prosvetni i umetnicki centar, narocito u XVlll veku, kada je u njemu tri godine boravio i zamonasio se 1758. Dositej Obradovic.

Putopisac:  admin [ Sub Jan 09, 2010 2:53 pm ]
Naslov teme:  Grgeteg je manastir na Fruskoj gori - Fruskogorski manastiri

Grgeteg je manastir sa crkvom Sv. Nikole u Fruskoj gori.

Manastir Grgeteg je osnovao po predanju despot Vuk Grgurovic [ Zmaj Ognjeni Vuk ] ali se prvi put spominje na pocetku XVll veka, da bi krajem istog stoleca u austro - turskom ratu bio ostecen i napusten.

Grgeteg je obnavljan vise puta u XVlll veku od strane episkopa, mitropolita i arhimandrita samog manastira. Crkva je imala trikonhalnu osnovu sa dve kupole. Krajem XlX veka dobija baroknu dekoraciju i visoki zvonik, a gubi kupole.

Stari ikonostas je 1774, zamenjen novim Jakova Orfelina ali je i on stradao u pozaru. Danasnji je naslikao Uros Predic 1902/4.godine. Manastir Grgeteg je teze stradao u ll svetskom ratu, a 1965. obnovljeni su crkva i konaci.

Putopisac:  admin [ Sub Jan 09, 2010 2:54 pm ]
Naslov teme:  Fruskogorski manastiri - Velika Remeta

Velika Remeta je jedan od najstarijih manastira na Fruskoj gori.

Velika Remeta se nalazi u Sremu, juzno od Sremskih Karlovaca, opstina Irig, Vojvodina , R. Srbija. Manastir Velika Remeta je sagradjen krajem XV ili pocetkom XVl veka.

Godine 1716. manastir je zapaljen od strane Turaka, a zatim je obnovljen. Za vreme ll svetskog rata manastir Velika Rematu su zapalili, tesko ostetili i opljackali ustase i Nemci.

Putopisac:  admin [ Sub Jan 09, 2010 2:55 pm ]
Naslov teme:  Fruskogorski manastiri - Mala Remeta

Mala Remeta je manastir na Fruskoj gori, u Sremu, severozapadno od Rume, opstina Irig, Vojvodina, R. Srbija.

Manastir Mala Remeta je podignut krajem XV veka ili pocetkom XVl veka.

Za vreme ratnih operacija krajem XVll veka manastir Mala Remeta je stradao, a obnovljen je 1739. godine.

Putopisac:  admin [ Sub Jan 09, 2010 2:56 pm ]
Naslov teme:  Fruskogorski manastiri - Vrdnik

Vrdnik je manastir sa crkvom Vaznesenja na Fruskoj gori. Po predanju stara crkva prvobitno je bila posvecena Sv. Jovanu Krstitelju, a podignuta je za vreme sremskog mitropolita Serafima krajem XV ili pocetkom XVl veka.

Za vreme austro - turskih ratova teze je ostecen da bi ga 1697. obnovili prebegli monasi manastira Ravanice donoseci sa sobom mosti kneza Lazara, pa otuda i njen drugi naziv Ravanica. Tokom XVlll veka izgradjeni su priprata crkve, konaci i trpezarija.

Godine 1785. narucena je po planu manastira Sisatovca nova crkva koja je izgradjena 1801/11. kao mesavina tradicionalne i barokne athitekture : jednobrodna gradjevina sa pravougaonim pevnicama i manjom kupolom. Uz zapadnu fasadu je kitnjasti barokni zvonik.

Ikonostas stare crkve delo je monaha Zografa sa kraja XVll veka, dok je ikonostas nove uradio 1853. Dimitrije Avramovic, koji je naveo i zivopis svodova crkve. Freske trpezarije radili su Amvrosije Jankovic [ Boj na Kosovu ] i Petar Cortanovic. Manastir Vrdnik je mnogo stradao u toku dva svetska rata.

Putopisac:  admin [ Sub Jan 09, 2010 2:57 pm ]
Naslov teme:  Fruskogorski manastiri - Jazak

Jazak je manastir na Fruskoj gori sa crkvom Sv. Trojice. Manastir Jazak je sagradjen posle propasti srpske srednjovekovne drzave , a osnovao ga je , po narodnom verovanju , despot Jovan Brankovic. Manastir Jazak prvi put se spominje u XVl veku.

Iz Nerodimlja su 1705. u njega prenesene mosti cara Urosa. Oko sredine XVlll veka kada je podignuta nova crkva, barokni zvonik i najvecim delom konaci, manastir Jazak je obnovljen [ Novi Jazak ].

Crkva je gradjena u obliku trikonhosa sa jednim kubetom. Opsezna rekonstrukcija manastira Jazak izvrsena je 1926/30. U toku ll svetskog rata manastir Jazak je ostecen u velikoj meri od strane ustasa. Manastir je imao riznicu sa umetnickim predmetima iz XVl - XVll veka. Ikonostas je slikao Dimitrije Bacevic sa pomocnicima, a tronove Dimitrije Popovic.

Putopisac:  admin [ Sub Jan 09, 2010 2:59 pm ]
Naslov teme:  Fruskogorski manastiri - Fenek

Fenek je manastir u Sremu, nedaleko od sela Jakova, blizu reke Save, sa crkvom Sv. Petke. Osnivac i vreme nastanka manastira Fenek su nepoznati, a prvi put se pominje 1563. godine. Od XVl do XVlll veka u manastiru Fenek se prepisuju knjige, a 1793. je porusena starija crkva, dok je nova barokna gradjevina podignuta 1793- 97., u vreme igumana Vicentija Rakica.

Putopisac:  admin [ Sub Jan 09, 2010 3:00 pm ]
Naslov teme:  Fruskogorski manastiri - Privina [ Pribina ] glava

Privina [ Pribina ] glava je manastir na Fruskoj gori, u Sremu, Vojvodina, R. Srbija. Privina je manastir sa crkvom Sv. Arhandjela Mihaila i Gavrila.

Iako po predanju manastir Privina potice iz Xll veka, a obnovili su ga u XV veku Brankovici, prvi pouzdani podatak potice tek iz 1609. godine.

Ovde je 1627. patrijarh Pajsije nasao cuveni Minhenski psaltir [ kraj XlV veka ] i dao da se obnovi.

Godine 1688. manastir Privina je stradao, a 1741. dobio je novu crkvu, trikonhalnu gradjevinu razvijenog tipa sa kupolom i pripratom. Ikonostas je slikao 1786. Kuzman Kolaric.

Putopisac:  admin [ Sub Jan 09, 2010 3:01 pm ]
Naslov teme:  Fruskogorski manastiri - Divsa

Divsa je manastir u Sremu, na Fruskoj gori sa crkvom Sv. Nikole. Po predanju Manastir Divsa je zaduzbina despota Jovana iz XV veka.

Pouzdani podaci su sa pocetka XVlll veka, kada se manastir Divsa pojavljuje kao metoh manastira Kuvezdina. Stara crkva je spolja i iznutra obnovljena sredinom XVlll veka, kada je dobila pripratu i zvonik.

Ikonostas i druge ikone uradio je 1751- 54. pod jakim uticajem baroka Teodor Stefanovic Gologlavac.

Putopisac:  admin [ Sub Jan 09, 2010 3:02 pm ]
Naslov teme:  Fruskogorski manastiri - Kuvezdin

Kuvezdin je selo sa manastirom u Sremu, na Fruskoj gori, Vojvodina, R. Srbija, istocno od Erdevika.

Manastirska crkva Sv. Save i Simeona srpskog pominje se jos u XVl veku [ 1569, 1593. ], vise puta je obnavljana. Svoj definitivni oblik dobila je 1815 - 16. u stilu klasicizma sa zasvedenim brodom i visokim zvonikom koji je iz 1803. godine.

U staroj manastirskoj crkvi ikonostas je 1772. uradio Janko Halkozovic, dok je za novu crkvu Pavle Simic izveo ikonostas [ 1856 ] i zidno slikarstvo [ 1853 ]. Konaci i crkva stradali su u ll svetskom ratu.

Putopisac:  admin [ Sub Jan 09, 2010 3:03 pm ]
Naslov teme:  Fruskogorski manastiri - Petkovica

Petkovica je manastir kod Sremske Mitrovice, prvi put se spominje 1566 - 69., a nastao je neku godinu ranije. Gradjevina ima oblik trikonhosa sazetog tipa [ bez zapadnog traveja ] sa kupolom i pripratom.

Manastir Petkovica je zidan kamenom, omalterisan, a fasade su ozivljene plitkim nisama. Zidnu dekoraciju, koja je dobrim delom ocuvana, manastir Petkovica je dobio 1588., a ikonostas sa duboreznim krstom 1735. godine.

Putopisac:  admin [ Sub Jan 09, 2010 3:03 pm ]
Naslov teme:  Fruskogorski manastiri - Sisatovac

Sisatovac je manastir sa crkvom Rodjenja Bogorodice, na Fruskoj gori, na mestu stare crkve Sv. Nikole. Manastir Sisatovac su podigli u prvoj polovini XVl veka odbegli monasi manastira Zice Ilarion i Visarion.

Oko 1540. u manastiru Sisatovac je sahranjen Stefan Stiljanovic. Godine 1634. obnovljena je razorena crkva, dok je 1758 - 78. umesto nje podignuta kamena gradjevina sa dve kupole, sazetog trikonhalnog plana.

Freske i ikonostas delo su Grigorija Davidovica Obsica iz 1793 - 94.godine. Manastir Sisatovac je u ll svetskom ratu razoren i opljackan.

Strana 1 od 2 All times are UTC + 1 sat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/