Grčka leto | Letovanje u Turskoj | Bugarska | Letovanje u Hrvatskoj | Turizam SrbijePretraži turistički forum:
     Preporuka:     Vremenska prognoza Beograd     Putopisi iz Turske     SEO cene    Euro to Dollars     Igrice za dečake     Hrono ishrana    Temperatura mora Grčka     Istanbul

Pokrenite novu temuReplicirajte Strana 1 od 3   [ 35 posts ]
Idi na sranu 1, 2, 3  Naredni
Putopisac Poruka
 Naslov teme: Ohridsko jezero u Makedoniji
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 9:51 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
U donjem teksu bice prikazana fotoreportaza sa Ohridskog jezera sa desetak fotografija i puno cinjenica koje ce Vas nadamo se prelomiti i ubediti da posetiti ovaj biser Makedonije!


Pa pogledajte plavi link, kako je ako niste do sada posetili biser Makedonije,

Image

Ohrid je grad u Republici Makedoniji, na severoistočnoj obali Ohridskog Jezera i središte Ohridske arhiepiskopije. Ohridska opština se sastoji od grada Ohrida i još 28 sela koji zajedno imaju oko 55.000 stanovnika. Leži u dnu Ohridskog Polja, na osamljenoj vapnenačkoj hridi (792 m), koja rtasto zalazi i visoko se diže iznad Ohridskog Jezera (695 m). Po takvom položaju na hridi („vo hrid“, „o riđ“, „o hrid“) došlo je slovensko ime Ohrid. Narod ga najčešće zove Orid. Od 1980. godine su Ohrid i Ohridsko jezere na spisku svetskih baština UNESKO-a.

Image_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Lihnidsko jezero
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 9:59 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
Ohrid se spominje već u 3. veku pre Hr. Grčki se zvao Lihnidos, a jezero Lihnidsko, što znači Belo Jezero. Tako se u žitiju Sv. Nauma spominje, kako je on podigao manastir „na ishod Belago Jezera“ (početkom 10. veka). Pošto su Rimljani zavladali ovim krajevima (168. pre Hr.) jedan od najvažnijih gradova na putu Via Egnatia bio je Lychnidus, glavno središte oblasti Dassaretia u Iliriji, a zatim glavni grad provincije Novi Epir.

Image

Za vlade cara Dioklecijana (284. — 305. p. Hr.) i njegovog savladara Maksimilijaiia, u Ohridu je propovedao hrišćanstvo i bio prvi episkop Sv. Erazmo, misionar iz Antiohije. U 5. veku spominje se Ohrid kao bogata varoš sa tvrđavom (479.), i kao stolica episkopa Antonija (449. — 459.) i Laurentija (497.).

Image_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Travel to ohrid
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 10:01 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
Krajem 9. veka Ohrid je postao središte širenja hrišćanstva među Slovenima, na čemu su tada započeli u Ohridu rad učenici Sv. Ćirila i Metodija: Sv. Naum, prvi slovenski monah i Sv. Kliment, prvi slovenski episkop.

Image


U Ohridu kao duhovnom središtu balkanskih Slovena podignuto je tada i kasnije više znamenitih crkava, kao Sv. Sofija i Sv. Bogorodica Perivlepti. Ohrid je bio prestolnica cara Samuila (976. — 1014.), a od episkopije postao je 3 stolicom ohridske patrijaršije. Propašću Samuilovog carstva, ohridska patrijaršija je 1018. g. svedena na stepen arhiepiskopije, a kao takva trajala je sve do ukidanja u 18. veku (1767.).

Image_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Samuilova tvrđava carskog prestolnog grada Ohrida
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 10:03 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
Predrimska, rimsko-vizantijska i Samuilova tvrđava carskog prestolnog grada Ohrida održala se i do sada, na visokoj hridi iznad jezera, gde je i najstariji deo grada sa najvažnijim crkvenim građevinama.

Image

Grad Ohrid rušen je i obnavljan više puta, no i sad se dobro drži, sa 18 kula, koje pojačavaju gradske zidine sa četvero vrata, i sa najvažnijim delom tvrđave u unutrašnjem gradu, na samom vrhu ohridske kamenite hridi. (Detaljnije: Samuilova tvrđava)

Image_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Stari Ohrid, slovenska carska i patrijaršijska prestonica,
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 10:06 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
Stari Ohrid, slovenska carska i patrijaršijska prestonica, imao je burnu prošlost. Krajem 11. veka pretrpeo je najezdu Normana iz Italije, a zatim je potpadao pod Bugarsku, pa opet pod Vizantiju (13. vek). Sredinom 12. veka bio je poznat kao važan trgovački grad, a u 13. veku imao je i trgovačku koloniju Armena. car Dušan je 1334. zauzeo Ohrid, koji se naziva slavni grad. Za vlade cara Dušana bio je gospodar grada Ohrida sevastokrator Branko Mladenović, rodonačelnik vladalačke porodice Brankovića. Prilikom Dušanovoin krunisanja za cara (1346.) sarađivao je i ondašnji ohridski arhiepiskop Nikolaj.

Image

Image

Za vreme cara Dušana postojao je na Ohridskom Jezeru znatan ribolov, a u Ohridu glavni ribarski trg. Većina lovišta i ribara pripadali su crkvenim vlastelinstvima. Tako je Dušan kao kralj (oko 1337.) priložio prilepskom manastiru Treskavcu u Ohridu metoh crkve Sv. Jovana Bogoslovca »s lovištem« (sada Sv. Jovan Bogoslov i ribarski kraj Kanevo), a jednom poveljom od 1342. do 1345. potvrdio je vlastelinstvo ohridskom manastiru Sv. Bogorodice Perivlepte. Tom prilikom priložio je manastiru ova ribarska naselja na Ohridskom Jezeru: Radobužda (sada Radožda) „s lovištem“, Hoduništa (Uduništa) „s lovištem“, Struga Vranijska i Struga Mala (varoš Struga), u gradu na jezeru crkva Sv. Nikole sa „sedam ribara“, Frugovi Vlasi (Frigovo i Mali Vlaj), crkva i metoh Sv. Bogorodice u Radovlišti (Radolište), Podmoli (Podmolje), Momlišta (Mumulište), i još na Crnom Drimu Lukovo „s lovištem“._________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Sv. Kliment
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 10:08 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
Image

Za vreme cara Uroša Ohridom je upravljao cezar Grgur, stariji brat Vuka Brankovića. Grgurova je zadužbina manastir Naum (1361.). — Za vlade kralja Marka gospodario je u Ohridu njegov rođak Andrija Gropa a tu je bio i Gropin zet vlastelin Ostoja Rajaković. Gropa je u Ohridu kovao novac sa natpisom: Po milosti Božijoj župan Gropa. Gropina je zadužbina crkva Stari Sv. Kliment (1378.), a u crkvi Sv. Bogorodice Perivlepte (Sv. Kliment) nalazi se grob i fresko-slika Ostoje Rajakovića. U sredjevekovno vreme Ohrid se zvala i oblast oko grada i Ohridskog Jezera; sada se zove Oridsko, a stanovništvo Oridanci. Posle smrti kralja Marka (1394.), Ohrid je okupiran od strane Turaka.
Св. Климент - реконструкција првог универзитета на Балкану.
Sv. Kliment - rekonstrukcija prvog univerziteta na Balkanu.

Image_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Pod Turcima Ohrid nije stradao
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 10:10 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
Prvih nekoliko decenija pod Turcima Ohrid nije stradao. Prvi put je Ohrid postradao od Turaka, kada ga je 1466. zauzeo Skenderbeg, pa ga je sultan Muhamed II. ponovno uzeo i odatle prodro do Drača, a prilikom povratka u Ohrid porobio mnogo ohridskih „boljara“ i drugih Ohriđana i preselio ih u Carigrad. Tada je ohridski arhiepiskop Dorotej držao kod sebe Kratovca Dimitrija đaka, koji mu je prevodio na srpski veliki crkveni ustav za potrebe njegovih eparhija. U 16. veku Ohrid je bio važan ribarski trg, naročito se spominju ohridske pastrve i šarani (1510.), a ohridsku ribu hvale mletački putopisci kao čuvenu u svoj Turskoj. Ohrid je onda bio slabo naseljen, ma da je bio središte sandžakata. U to doba pod ohridskom arhiepiskopijom bio je i pravoslavni vladika cijele Italije sa sedam eparhija (Pulj, Abruzzi, Kalabrija, Basilika, Sicilija, Malta, Dalmacija).

Image

Image_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Ohrid je bio vrlo značajno trgovačko sredi
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 10:13 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
Za arhiepiskopiju je tada nastalo teško doba. Arhiepiskopa Valama su 1598. posekli Turci u Velesu. U 17. veku Ohrid je poznat u Rusiji kao stolica arhiepiskopa i kao grad srpske zemlje. Onda su i katolici imali u Ohridu nadbiskupa, čija se nadbiskupija računala u Srbiju. Radi turskog i arnautskog pritiska i naseljivanja, a proganjanja hrišćana, pravoslavno stanovništvo bilo je jako spalo. 1664. bilo je u Ohridu svega 142 kuće pravoslavnih.

U 18. veku Ohrid je bio vrlo značajno trgovačko središte na starom putu od Drača i Elbasana za Bitolj i Makedoniju. Hršišćansko stanovništvo, koje je držalo glavnu trgovinu, bilo je veoma bogato i živelo je raskošno, tako da su crkvene vlasti sredinom tog veka zakletvama i kaznama primoravale Ohriđane i njihove žene da ne vode luksuzan život. Krajem 18. veka Ohrid je bio jedno od glavnih mesta bitoljskog vilajeta, vrlo utvrđen grad, živog karavanskog saobraćaja, a imao je do 5.000 stanovnika. Onda je u njemu zagospodarila arbanaška porodica Dželadin-bega. Ona se držala carskog odmetnika Ali-paše Janinskog, a zatim Mustafa-paše Škodranina.

Image

Najzad je energičnim provođenjem reforama u Turskoj uzurpator vlasti Dželadin-beg 1830. prisiljen da bježi. Tada su porušeni raskošni dvorci Dželadin-bega, Gornji Šaraj u tvrđavi. 1835. postao je sedište kajmakama. Tada je u varoši bilo oko 6.000 stanovnika, većinom hrišćana, a malo Arnauta i Turaka. Pored velikog ribarskog trga za suhu i usoljenu ribu, u čaršiji je bilo oko 250 dućana. Sredinom 19 veka Ohrid je, pored ribolova, bio čuven i sa trgovinom i preradi koža. Preko Drača se trgovalo sa Lajpcigom. Bečom i Trstom. Krajem 19. veka imao je 2.409 kuća sa 11.900 stanovnika, od kojih su 5.408 bili muslimani, a ostalo hrišćani. Trgovina je posle opadala zbog arnautske anarhije, a sva se glavna privreda bila svela skoro samo na ribolov. Ohrid je do 1941. godine pripadao Južnoj Srbiji.

Image

Image_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Ohridsko leto
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 10:15 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine Ohrid ima 55.749 stanovnika. Etnička struktura je sledeća:

* Makedonci (84,6%)
* Albanci (5,5%)
* Turci (4,2%)
* Srbi (0,6%)
* Aromuni (0,5%)
* Vlasi (0,5%)
* Romi (0,1%)


Manifestacije

* Ohridsko leto, pozorinšna i muzička izvođenja, od jula do avgusta
* Balkanski festival narodnih pesama i ora, u julu
* Balkanski muzički ploštad, muzički festival u avgustu_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme:
ČlanakObjavljeno: Sub Nov 08, 2008 9:09 pm 
User avatar

Priključio se: Čet Okt 23, 2008 8:59 pm
Članaka: 79
Stanica: Serbia
Zanima me ponuda doceka Nove 2009. god. na Ohridskom jezeru?

Ako neko nesto sazna, nek prosledi, ljudi imaju lepo iskustvo od prosle god!
Top
 Profile  
 
 Naslov teme: NOVA 2009 GODINA NA OHRIDSKOM JEZERU!
ČlanakObjavljeno: Sub Nov 08, 2008 9:46 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Apr 06, 2008 11:02 pm
Članaka: 721
Stanica: Belgrade
Sto se tice Nove Godine na Ohridu, cuo sam da je jeftino, ali nisam bio,

Kolko znam za Makedoniju se ne traze vize,

Tako da je docek Nove 2009 na Ohridskom jezeru vrlo jednostavan!_________________
Zlatni pjasci | Halikarnas Disco Bodrum


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: NOVA 2009 GODINA U OHRIDU
ČlanakObjavljeno: Pet Nov 21, 2008 1:30 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Nov 02, 2008 5:30 pm
Članaka: 83
Stanica: Belgrade - London
NOVA 2009 GODINA U OHRIDU,

Nezvanicno imam sledece cene,

Iz Nisha do Ohrida. za Novu 2009 godinu ima 2 varijante,

Jeftinija, trokrevetna soba je 35 eura po coveku,

A dvokrevetna soba je 85Eura

Cena je za tri nocenja> 30 decemba, 31 decembra i 1 janura

Docek u restoranu se placa dodatno i iznosi oko 30 eura._________________
Slike konja | Sta videti u Rimu


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Docek Nove 2009 u Ohridu!
ČlanakObjavljeno: Uto Nov 25, 2008 8:19 am 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
Kako stvari stoje docek Nove 2009 u Ohridu je moj izbor, pa videcemo da li ce se promeniti plan!_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: O H R I D - Nova 2009 godina
ČlanakObjavljeno: Uto Nov 25, 2008 8:12 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Nov 02, 2008 5:30 pm
Članaka: 83
Stanica: Belgrade - London
O H R I D

akcija Kluba Putnika
3 noćenja
30.12. – 03.01.2008.

CENA PROGRAMA: 96eur
plaćanje u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate

0. dan – 30.12.2008.
Polazak iz Zrenjanina u 20.00 Polazak iz Beograda u 22.00 .
Noćna vožnja.
1. dan – 31.12.2008.
Dolazak u Ohrid. Smeštaj. Slobodno vreme. Individualni ili spontano organizovani doček Nove Godine. Noćenje.
2. dan – 01.01.2009.
Ohrid, slobodno vreme, noćenje.
3. dan – 02.01.2009.
Ohrid, slobodno vreme. Mogućnost organizovanja odlaska do Struge, Sv. Nauma ili vožnje čamcem po jezeru. Noćenje.
4.dan – 03.01.2009.
Ohrid, napuštanje smeštaja, povratak za Srbiju sa usputnim pauzama u toku putovanja.

Predlozi aktivnosti:
Nova godina – individualni doček – ko gde hoće ili spontana organizacija na licu mesta. Postoje klubovi i lokali različitih tematika (od DJeva pa do makendonskih tamburaša) koji normalno rade. Može se biti i na trgu i ulicama starog grada gde će biti karnevalska atmosfera.
Drudi dan – kao i svakog prvog januara predpostavljamo da će se veći deo dana provesti u dremanju, kuliranju i opuštanju. Popodne možemo u laganu šetnju po starom gradu. Uveče možemo ponoviti nešto od predhodne večeri.
Treći dan – Imamo ceo dan na raspolaganju pa možemo otići do Struge ili Sv.Nauma. U zavisnosti od vremenskih prilika može se organizovati vožnja brodićem po jezeru.

Naravno, pošto smo svi mi slobodne individue, svako će moći da organizuje svoje vreme kako mu bude odgovaralo.

CENA PROGRAMA: 96eur
plaćanje u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate

U cenu programa uračunato:
- prevoz udobnim turističkim autobusom
- smeštaj na bazi noćenja u hostelu – dvo, tro i četvorokrevetne sobe sa etažnim kupatilima! Redosled popunjavanja po uplati.
- organizacija i vođenje putovanja

U cenu programa nije uračunato:
- novogodišnji doček
- hrana i piće
- fakultativni izleti
- međunarodno putno osiguranje
- individualni troškovi

Rok za prijavu: 5.12.2008.
Formular za prijavu
Program je urađen u saradnji sa agencijom Minos travel, br.licence 126 kat.A, čiji uslovi putovanja važe uz ovaj program .
Top
 Profile  
 
 Naslov teme: NOVA GODINA 2009 OHRID - 4 dana autobusom
ČlanakObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 3:06 pm 
User avatar

Priključio se: Sre Avg 13, 2008 7:38 am
Članaka: 160
Stanica: Travel
NOVA GODINA 2009
OHRID - 4 dana autobusom

Svi putevi imaju svoja raskršca, a raskršca su tu da se na njima susrecu razliciti putnici, ljudi, narodi, kulture, civilizacije...Na jednom takvom raskršcu je i Ohrid.Od antickog Lihnidosa do danas ovaj grad je mesto kulturnog, umetnickog i religioznog prosvecivanja.Nazivaju ga i balkanskim Jerusalimom,kulturnom riznicom i gradom muzejem.Danas je to turisticki centar prepoznatljiv po staroj gradskoj arhitekturi,caršiji sa ducanima od klesanog kamena u kojima se neguju stari zanati i prodaju izuzetno vredni filigranski predmeti i nadaleko poznati Ohridski biser porodice Talevi.
1. Dan. 31.12.2008. Sreda. Polazak iz Cacka u 10.00 h. casa. Putovanje pored Niša i Skoplja sa kracim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinske procedure. Dolazak u Ohrid u kasnim popodnevnim satima. Smeštaj u hotel. Odmor i priprema za Novogodišnji docek. SVECANA VECERA uz bogat meni i zabavni program. NOCENJE.
2. Dan. 01.01.2009. Cetvrtak. Dorucak. Posle dorucka fakultativno obilazak Ohrida u pratnji strucnog vodica: Gornja i Donja porta, crkva Sv. Sofije, -XI vek, crkva Sv.Bogorodice Perivleptos -XIII vek , Sv.Jovan Kaneo-XIII vek (mesto inspiracije vladike Nikolaja Velimirovica za “Molitve nad jezerom”), manastir Sv.Pantelejmon Plaošnik-IX vek (prvi univerzitet u Evropi ), Anticki amfiteatar –II vek, galerija ikona, Bazilike Imaret, …šetnja starim gradom- poseta jednoj od radionica za izradu ohridskog bisera, rucne izrade hartije i Gutenbergove prese ili slobodno vreme za individualno razgledanje grada. Repriza Novogodišnje vecere uz muzicki program. Nocenje.
3. Dan. 02.01.2009. Petak. Dorucak. Fakultativno poludnevni izlet do Sv. Nauma (brodom ili autobusom) razgledanje crkve Sv. Nauma i izvora Crnog Drima. Povratak u hotel. Vecera. Nocenje.
4. Dan. 03.01.2009. Subota. Dorucak. Napuštanje hotela i u 11.00h polazak za Cacak. Krace pauze tokom puta radi odmora. Dolazak u Cacak u vecernjim casovima

CENA ARANŽMANA : 198 €
Kalkulacija je radjena na bazi min. 20 plativih putnika u autobusu.
ARANŽMAN SADRŽI:
1. Prevoz autobusom turisticke klase ( TV, AC, Video...)
2. Usluge na bazi 3 HB u Ohridu u hotelu Beton sa 3*, u 1/2 i 1/3 sobama
3. Svecana vecera za docek Nove godine sa neogranicenim picem
4. Organizaciju i vodjstvo puta
ARANŽMAN NE SADRŽI:
1. Fakultativne posete min. 20 putnika:
- razgledanje grada 10 €
- izlet do Sv. Nauma 15 €
Individualne troškove

CENA ARANŽMANA : 206 €
Kalkulacija je radjena na bazi min. 20 plativih putnika u autobusu.
ARANŽMAN SADRŽI:
1. Prevoz autobusom turisticke klase ( TV, AC, Video...)
2. Usluge na bazi 3 HB u Ohridu u hotelu Turist sa 3*, u 1/2 i 1/3 sobama
3. Svecana vecera za docek Nove godine u hotelu Metropol sa 4*
4. Organizaciju i vodjstvo puta
ARANŽMAN NE SADRŽI:
1. Fakultativne posete min. 20 putnika:
- razgledanje grada 10 €
- izlet do Sv. Nauma 15 €
Individualne troškove

USLOVI PLACANJA : Placanje u 3 mesecne rate u dinarskoj protivvrednosti
po prodajnom kursu za devize Komercijlne banke na dan uplate
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Autoprevozturist
Za detaljnije informacije mozete dobiti u nekim od nasih poslovnica_________________
Plava Dzamija | Aja Sofija


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Poređaj  
Pokrenite novu temuReplicirajte Strana 1 od 3   [ 35 posts ]
Idi na sranu 1, 2, 3  Naredni


Ko trenutno putuje

Putnika pretražuje forum: Nema registrovanih korisnika i 3 putnika


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Pretraži destinaciju:
Skoči na:  


Svi tekstovi su vlasništvo sajta:TT Group turistički portal 2018


PRETRAZITE PUTOVANJA FORUM