Grčka leto | Letovanje u Turskoj | Bugarska | Letovanje u Hrvatskoj | Turizam SrbijePretraži turistički forum:
     Preporuka:     Vremenska prognoza Beograd     Putopisi iz Turske     SEO cene    Euro to Dollars     Igrice za dečake     Hrono ishrana    Temperatura mora Grčka     Istanbul

Pokrenite novu temuReplicirajte Strana 2 od 2   [ 30 posts ]
Idi na sranu Prethodna  1, 2
Putopisac Poruka
 Naslov teme: Smokers and Smoking
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 3:19 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
Smokers and Smoking22. čas, novembar
Razred: treći
Naziv nastavne jedinice: Smokers and Smoking (Pušači i pušenje)
Tip časa: obrada novog gradiva
Oblik rada: frontalni
Nastavni metod: dijaloško-monološki, tekst metoda
Nastavna sredstva: tabla, kreda, sveska, olovka, knjiga, dodatni materijal.
Nastavni cilj: upoznavanje sa novim rečima i leksičkim jedinicama - prezentacija, vežba i upotreba.
Obrazovni cilj: upoznavanje sa štetnim uticajem duvana na zdravlje, na bolesti koje izaziva duvan (rak, bronhitis, srčana oboljenja), na razloge zbog kojih mlade osobe počinju da puše.
Vaspitni cilj: potsticanje i razvijanje rasuđivanja, zaključivanja i kritičnosti.
Literatura: Engleski jezik za III razred srednje škole: Kovačević/ Matić


• PSYCHOLOGICAL WARM-UP (5 min.) – Association Game
The students are supposed to associate these four words: lungs, addiction, cigar and cancer with the word SMOKING, which is the introduction to the topic. The teacher writes the title of the lesson (Smokers and Smoking) spontaneously.
• LINGUISTIC INTRODUCTION (5 min.) –WH-questions, thought provoking questions, yes/no questions
 Why do children start smoking?
(expected answers: -to look older; to prove that they are grown up; because their friends smoke too; to impress their friends; to make them feel relaxed when they have problems etc.)
 In your opinion, is smoking good or bad? If good, why? If not, why not?
 What diseases can smoking cause?
(expected answers: -bronchitis, heart diseases, cancer)
 Does smoking damage only your health, or also the health of those around you?
 So, it’s a threat to public health also…
• PRESENTATION (12 min.)
 Teacher retells the lesson and introduces the new words by explaining and writing them on the blackboard;
 Teacher invites several students to come in front of the class, read the lesson and translate it
• PRACTICE (20 min.)
 The students answer the questions asked by the teacher
 (group work) The students make up sentences out of given words and thus practice the word order in a sentence. At the end of the exercise, students read the sentences so that the teacher can check them.
 (group work) The students are to write the best slogan for an anti-smoking campaign (in less than 30 words).
“If you don’t give up smoking…"
• CLOSING (3 min.)
 Checking whether the students understood everything
 Homework: Write a letter to a newspaper expressing your views on smoking
• PSIHOLOŠKO ZAGREVANJE (5 min.) Igra asocijacija
Đaci treba da povežu sledeće reči: pluća, zavisnost, cigara i rak sa PUŠENJEM, što je i uvod u temu. Profesor spontano piše naslov lekcije: “Pušači i pušenje”.
• LINGVISTIČKI UVOD (5 min.) Pitanja otvorenog i zatvorenog tipa
 Zašto deca počinju da puše?
(očekivani odgovori: da izgledaju starije, da dokažu da su odrasli, da impresioniraju svoje drugove, da se opuste kada imaju probleme…)
 Po vašem mišljenju, da li je pušenje dobro ili loše? Ako da, zašto? Ako ne, zašto ne?
 Koje bolesti može da prouzrokuje pušenje?
(očekivani odgovori: bronhitis, srčana oboljenja, rak...)
 Da li pušenje ugrožava samo vaše zdravlje ili i zdravlje onih oko vas?
• GLAVNI DEO ČASA (12 min.)
 Profesor prepričava lekciju i uvodi nove reči, objašnjavajući ih i pišući ih na tabli
 Profesor poziva đake da izadju ispred odeljenja, pročitaju i prevedu lekciju
• VEŽBE (20 min.)
 Đaci odgovaraju na pitanja koja postavlja profesor
 (grupni rad) Đaci sastavljaju rečenice od datih reči i time vežbaju red reči u rečenici. Na kraju ove vežbe, đaci čitaju svoje rečenice da bi ih profesor proverio.
 (grupni rad) Đaci treba da napišu najbolji slogan za kampanju protiv pušenja (manje od 30 reči)
“Ako ne prekinete pušenje,…”
• ZAVRŠNI DEO ČASA (3 min.)
 Proveravanje da li su đaci sve razumeli
 Domaći zadatak: Napišite pismo novinama o vašem stavu o pušenju_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: The Past Continuous Tense
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 3:21 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
The Past Continuous Tense14. čas, oktobar
Razred: drugi
Naziv nastavne jedinice: The Past Continuous Tense
Tip časa: obrada
Oblik rada: frontalni
Nastavni metod: dijaloško-monološki, tekst metoda
Nastavna sredstva: tabla, kreda, sveska, olovka, list sa vežbanjima.
Nastavni cilj: učenje novog (prošlog trajnog) vremena u engleskom jeziku
Obrazovni cilj: savladavanje engleskih vremena u cilju pravilnog govorenja i pisanja
Vaspitni cilj: potsticanje i razvijanje kritičnosti, samostalnosti i preciznosti
Literatura: Engleski jezik za II razred srednje škole: Kovačević/ Matić


Uvodni deo časa: 5 minuta
-The Past Simple: kratko usmeno obnavljanje: građenje i upotreba (akcenat na nepravilnim glagolima). Nastavnik naglašava da se radi o prošloj KRATKOJ završenoj radnji, za razliku od Past Continuous Tense-a, kojim se izražava prošlo TRAJNO vreme.

Glavni deo časa: 35 minuta
I) The Past Continuous Tense
1. Građenje (was/were + present participle)
2. Upotreba:
a) prošla radnja koja je trajala izvestan vremenski period
b) nekoliko paralelnih prošlih radnji koje su trajale izvestan vremenski period
c) radnja koja je trajala prekinuta drugom kratkom radnjom

II)
1) Učenici dobijaju papir sa slikama
2) Zadatak: sastaviti rečenice u prošlom vremenu opisom slika (grupni rad)
3) Nastavnik nadgleda rad učenika i pomaže ukoliko postoje poteškoće
4) Najbolja grupa dobija nagradu

Završni deo časa: 5 minuta
- rezime
- pitanja učenika
_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: A Wonderful Chance
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 3:23 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
A Wonderful Chance


9. čas, septembar
Razred: drugi
Naziv nastavne jedinice: A Wonderful Chance
Tip časa: obrada novog gradiva
Oblik rada: frontalni
Nastavni metod: dijaloško-monološki, tekst metoda
Nastavna sredstva: tabla, kreda, sveska, olovka, knjiga.
Nastavni cilj: upoznavanje sa novim rečima i leksičkim jedinicama - prezentacija, vežba i upotreba.
Obrazovni cilj: ukazivanje na borbu za svoja prava kroz upornost, moć reči, ubeđivanja i pravog dijaloga
Vaspitni cilj: potsticanje i razvijanje kritičnosti, objektivnosti i zaključivanja.
Literatura: Engleski jezik za II razred srednje škole: Kovačević/ Matić


Uvodni deo časa: 8 minuta
-conversation about family life, the strictness of parents in the process of bringing up their children, whether it’s good or bad…

Glavni deo časa: 25 minuta
1 Teacher retells the lesson by explaining the unfamiliar words beforehand
2 Students read the lesson
3 Teacher writes the explanations of the new words on the chalkboard

Završni deo časa: 13 minuta
- students summarise the lesson and answer the teacher's answers
- students do exercises containing the new words
- homework: exercise I (page 30)_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: The Past Simple Tense
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 3:26 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
The Past Simple Tense

6. čas, septembar
Razred: treći
Naziv nastavne jedinice: The Past Simple Tense
Tip časa: obnavljanje
Oblik rada: frontalni
Nastavni metod: dijaloško-monološki, tekst metoda
Nastavna sredstva: tabla, kreda, sveska, olovka, mapa uma.
Nastavni cilj: utvrđivanje i proširivanje znanja iz oblasti vremena engleskog jezika
Obrazovni cilj: savladavanje engleskih vremena u cilju pravilnog govorenja i pisanja
Vaspitni cilj: potsticanje i razvijanje kritičnosti,samostalnosti i preciznosti
Literatura: Engleski jezik za III razred srednje škole: Kovačević/ Matić


Uvodni deo časa: 15 minuta
-ponavljanje: građenje i upotreba (akcenat na nepravilnim glagolima)
-objašnjavanje Past Simple Tense-a preko mape uma radi lakšeg pamćenja

Glavni deo časa: 25 minuta
1) Učenici dobijaju papir sa slikama
2) Zadatak: sastaviti priču u prošlom vremenu opisom slika (grupni rad)
3) Nastavnik nadgleda rad učenika i pomaže ukoliko postoje poteškoće
4) Najbolja grupa dobija nagradu

Završni deo časa: 5 minuta
- rezime
- pitanja učenika_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Oxford and Cambridge
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 3:28 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
Oxford and Cambridge


11. čas, oktobar
Razred: treći
Naziv nastavne jedinice: Oxford and Cambridge
Tip časa: obrada novog gradiva
Oblik rada: frontalni
Nastavni metod: dijaloško-monološki, tekst metoda
Nastavna sredstva: tabla, kreda, sveska, olovka, knjiga.
Nastavni cilj: upoznavanje sa novim rečima i leksičkim jedinicama - prezentacija, vežba i upotreba.
Obrazovni cilj: razgovor na temu obrazovanja i školovanja
Vaspitni cilj: potsticanje i razvijanje kreativnost, zaključivanja i kritičnosti
Literatura: Engleski jezik za III razred srednje škole: Kovačević/ Matić


Uvodni deo časa: 8 minuta
-conversation about education, the importance of university education…
Glavni deo časa: 25 minuta
1 Teacher retells the lesson by explaining the unfamiliar words beforehand
2 Students read the lesson
3 Teacher writes the explanations of the new words on the chalkboard

Završni deo časa: 13 minuta
- students summarise the lesson and answer the teacher's answers
- students do exercise I, page 35_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Travelling by Air
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 3:30 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
Travelling by Air


3. čas, septembar
Razred: treći
Naziv nastavne jedinice: Travelling by Air
Tip časa: obrada novog gradiva
Oblik rada: frontalni
Nastavni metod: dijaloško-monološki, tekst metoda
Nastavna sredstva: tabla, kreda, sveska, olovka, knjiga.
Nastavni cilj: upoznavanje sa novim rečima i leksičkim jedinicama - prezentacija, vežba i upotreba.
Obrazovni cilj: upoznavanje sa doživljajem leta avionom
Vaspitni cilj: potsticanje i razvijanje zaključivanja i kritičnosti
Literatura: Engleski jezik za II razred srednje škole: Kovačević/ Matić


Uvodni deo časa: 8 minuta
-conversation about traveling by air, the importance of travelling, about the experience itself, whether it is interesting, frightening, etc.

Glavni deo časa: 25 minuta
1 Teacher retells the lesson by explaining the unfamiliar words beforehand
2 Students read the lesson
3 Teacher writes the explanations of the new words on the chalkboard

Završni deo časa: 13 minuta
- students summarise the lesson and answer the teacher's answers
- students do exercises containing the new words
- homework: translate the lesson_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: The Customs
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 3:33 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
The Customs

5. čas, septembar
Razred: treći
Naziv nastavne jedinice: The Customs
Tip časa: obrada novog gradiva
Oblik rada: frontalni
Nastavni metod: dijaloško-monološki, tekst metoda
Nastavna sredstva: tabla, kreda, sveska, olovka, knjiga.
Nastavni cilj: upoznavanje sa novim rečima i leksičkim jedinicama - prezentacija, vežba i upotreba.
Obrazovni cilj: upoznavanje sa procesom prolaska kroz carinu
Vaspitni cilj: potsticanje i razvijanje zaključivanja i kritičnosti
Literatura: Engleski jezik za II razred srednje škole: Kovačević/ Matić


Uvodni deo časa: 8 minuta
-conversation about the customs, the importance of travelling, about the experience itself, whether it is interesting, frightening, etc.

Glavni deo časa: 25 minuta
1 Teacher retells the lesson by explaining the unfamiliar words beforehand
2 Students read the lesson
3 Teacher writes the explanations of the new words on the chalkboard

Završni deo časa: 13 minuta
- students summarise the lesson and answer the teacher's answers
- students do exercise I, page 21
- homework: translate the lesson_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: LESSON: Levi Strauss
ČlanakObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 7:35 pm 
User avatar

Priključio se: Ned Sep 28, 2008 1:57 pm
Članaka: 259
Stanica: London
LESSON: Levi Strauss


DATE: Thursday, 25, April, 2002
SCHOOL: Secondary school “9. maj”
CLASS: II3
TEACHER/MENTOR: Radmila Miltenovic
STUDENT - TEACHER: Natasa Jankovic
UNIT: 9
LESSON: Levi Strauss


OBJECTIVES: Vocabulary - presentation, practice and use

APPROACH: Eclectic: Direct Method, Communicative Approach,
Suggestopedia
SKILLS: listening, speaking, reading, writing
MATERIALS: textbook, handouts, pictures, authentic material (magazines), realia


PROCEDURES:

PSYCHOLOGICAL WARM-UP: ( 5 min.)
• The students play the game with jumbled words.

LINGUISTIC INTRODUCTION: ( 3 min.)
• The students get their new identities. The teacher asks the students several questions about usual way of dressing, what way of dressing they prefer, what the teacher is wearing, whether or not they know something about the origin of jeans.

PRESENTATION: (10-12min.)
• The teacher retells the lesson.
• The students read the lesson (silent reading)

PRACTICE: (13 min.)
• The students are divided into three groups and they are asked to write a few questions about one part of the lesson. Then they ask one another to find answers to those questions.
• The students do an exercise in which they are to choose whether to use wear or dress.
• The matching exercise.


PRODUCTION: (10 min.) Group discussion
• The topic: Uniforms at schools – for or against?
Two students assume the role of the representatives of the Ministry of Education, which has decided to introduce wearing uniforms as a new school regulation. The rest of the class is divided into groups and they are supposed to discuss this idea giving their own reasons and suggestions.

CHECKING: (1 min.)
• The teacher asks the students several brief questions about the text and the vocabulary covered during the class.

CLOSING: (1 min.)
• Don’t forget to do your homework!
• Have a nice day!

HOMEWORK ASSIGNMENT:
• Write an interview with Levi Strauss.

ADDITIONAL MATERIAL:
• Exercise 1 – Fill in the blanks (3 min.)
• Exercise 2 – True or false statements (3 min)
• Exercise 3 – Fill in the blanks (3 min)_________________
Convert Euro to Dollars | TL in EUR


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Re: Kako napisati pripremu za cas engleskog
ČlanakObjavljeno: Uto Apr 05, 2011 9:31 am 
User avatar

Priključio se: Pon Jun 14, 2010 9:59 pm
Članaka: 52
Veoma kvalitetni materijali za prosvetare, super!_________________
Najpovoljniji prevod sa engleskog 064-26-70-320 Englesko srpski on line recnik


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Re: Kako napisati pripremu za cas engleskog
ČlanakObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 8:16 am 
Site Admin
User avatar

Priključio se: Pet Sep 21, 2007 1:12 am
Članaka: 1301
Stanica: Beograd - Nis - Vranje - Caribrod
Više nego na katedri anglistiku :lol: , nego apel profesorima engleskog, neka se malo uključe, neka dodaju i neku svoju pripremu, da malo osvežimo forum, a i da ujedno promovišu sebe, jer reklamiranje je dozvoljeno!

Za one koji žele još nešto da nauče, časovi engleskog jezika su na ovom linku!
Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Re: Kako napisati pripremu za cas engleskog
ČlanakObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 5:36 pm 

Priključio se: Sub Okt 16, 2010 12:32 am
Članaka: 5
Pre nekoliko dana sam polozila ispit za licencu i priprema je pohvaljena. Radjena po preporuci profesora metodike sa Filoloskog fakulteta u Beogradu, od kojih je jedan cesto u komisiji.

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Наставна тема: Unit 3 An Eye for an Eye?
Наставна јединица: ROUGH JUSTICE
Школа: Трговачка школа
Разред и одељење:3/3
Школска година: 2011/2012.
Датум реализације: 17.10.2011.

Наставник:

Наставни час по типу: обрада новог градива

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Наставне методе: дијалошка, рад на тексту, демонстративна

Наставна средства: табла, уџбеник, наставни листић, хамер (слика, непознате речи, временске линије)

Наставни објекат: учионица

Коришћени извори (литература):
1. Success Intermediate Student’s Book; Stuart McKinlay and Bob Hastings; Pearson Longman
2. Success Intermediate Teacher’s Support Book; Rod Fricker; Pearson Longman
3. How to Teach English; Jeremy Harmer; Longman
4. Learning Teaching; Jim Scrivener; Macmillan Books for Teachers
* Литература коришћена за уводну и завршну активност наведена табеларно.

Функционални положај наставне јединице: уводни

Циљ наставне јединице: проширивање вокабулара (у вези са тематским кругом „злочин и казна“ - crime and punishment) као и примена постојећих знања из граматике енглеског језика – употреба прошлих времена (the Past Simple, the Past Continuous и the Past Perfect)

Задаци наставне јединице:
a) оперативни: развијање способности уочавања; оспособљавање ученика да примењују већ стечена знања
b) уже васпитни: подстицање и развијање сарадње, вођења дијалога, прецизности и тачности.
ток часа планиране активности време облик рада методе

Уводни део часа:

warmer/ice-breaker
(Would you make a good witness?)

7 мин
фронтални облик рада
дијалошка
демонстративна


Главни део:

Рад на тексту (Rough Justice) и обнављање прошлих времена
(the Past Simple, the Past Continuous and the Past Perfect), вежбања
30мин
фронтални облик рада, индивидуални
дијалошка, текстуална, демонстративна


Завршни део часа:

Problem-solving activity (Are you a good detective? Puzzle it out!)
8мин
фронтални
облик рада, рад у паровима
дијалошка, текстуална

Ток часа:

Уводни део часа – 7 минута

- Наставник поздравља ученике, представља се и дели картончиће на којима ученици треба да напишу своје име и ставе на сто испред себе.
(Hello everybody, my name is ................. Please write your name and put it in front of you.)
2 мин

- Уводна активност (warmer/ice-breaker):
Назив активности Would you make a good witness?
Извор Five-Minute Activities; Penny Ur, Andrew Wright; Cambridge University Press
Помоћна средства Хамер са цртежом
Трајање 5 мин.
Циљ Да се ученици уведу у час, опусте; вежба меморије
Опис Наставник уводи у активност тако што ученицима каже да ће им показати слику коју треба да посматрају један минут и да покушају да запамте што више детаља зато што ће им касније бити постављена одређена питања у вези са сликом.

5 мин

Главни део часа – 30 минута

- Наставник kаже ученицима да отворе своје уџбенике на страни 24 а на табли пише наслов ROUGH JUSTICE. Упућује ученике да погледају фотографију и поставља им питање: What are these two young people doing? Након што ученици понуде своје одговоре наставник им каже: This is their punishment for a crime. What do you think they did? Destroyed a statue, insulted some police officers or stole a car?
3 мин
- Пошто ученици дају своје мишљење наставник их упућује да самостално, у себи прочитају текст (silent reading) али им пре тога на таблу лепи хамер са речима за које сматра да би могле бити непознате и које ће ученицима помоћи да боље разумеју текст:
- Justice - the legal system
- Rough - difficult and unpleasant; unfair
- Sign - a piece of paper that has writing on it that gives you information
- Jackass (n) – American English – a male donkey; stupid or annoying *.
*наставник ову реч не пише на табли већ упућује ученике да се објашњење налази поред текста.
- Offence - an illegal act, a crime
- Miserable - very unhappy
- Cop - a police officer
- Judge – a person in the court who decides how criminals should be punished
- Sentence – the punishment given by a court
(Oxford Advanced Learner’s Dictionary; Oxford University Press - http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com)
8 мин

- Након прочитаног текста наставник поставља ученицима питања: What did the teenagers do? What do you think of this punishment? How would you punish these two teenagers? Такође пита ученике да ли им је још нека реч из текста била непозната.
2 мин

- Наставник пита ученике која глаголска времена су уочили у тексту.
- Наставник на таблу лепи хамер на којем су на временским линијама приказана три глаголска времена The Past Simple, the Past Continuous и the Past Perfect. Ученике упућује да на 25 страни у својим уџбеницима обрате пажњу на табелу која се налази испод наслова CHECK IT OUT! Заједно са ученицима наставник, користећи временске линије на хамеру и примере, обнавља и утврђује ова три глаголска времена указујући на њихове употребе.
- Наставник пита ученике да ли им је јасно и да ли имају нека питања.
7 мин
- Наставник позива ученике да погледају вежбање 7 на 25 страни уџбеника и објашњава им да су ту описане и друге необичне казне и да они треба да дају своје мишљење о каквом прекршају је реч користећи the Past Perfect . Да би додатно разјаснио активност наставник даје један пример (Andy had to work as a school crossing guard. Perhaps he had parked his car in the wrong place). (Могући проблеми: Ученици не користе the Past Perfect. Наставник исправља ученике и указује на употребу the Past Perfect али на такав начин да не ометa ученике у изношењу својих идеја да се они не би обесхрабрили – тек након што изнесу идеју, не прекидати ученика. На прецизности по питању употребе the Past Perfect више инсистирати у наредном вежбању. На овој етапи је битнија “fluency”)
- Пошто ученици изнесу своје претпоставке, наставник их упућују да ураде наредно, 8. вежбање. Даје упутство: Прво је потребно да глаголе у заградама ставе у the Past Perfect а затим повежу казне из претходног вежбања са одговарајућим прекршајем. Провера решења (наставник прочита казну а ученик одговарајући прекршај).
8 мин
- Наставник задаје домаћи задатак: вежбање 9. на страни 25. Даје објашњење да је потребно глаголе из заграда ставити у одговарајуће време The Past Simple, the Past Continuous и the Past Perfect. (наставник задаје домаћи задатак у овој етапи часа зато што се вежбање планирано за домаћи задатак налази непосредно испод вежбања које је рађено на часу и зато што се за завршну активност не користи уџбеник)
2 мин

Закључни део часа: 8 минута

- Завршна активност:

Назив активности Puzzle it out! (Are you a good detective?)
Извор Vocabulary Games and Activities 1; Pearsons Education Limited / Penguin Books (adaptirano)
Помоћна средства Наставни листови
Трајање 7 мин
Циљ Увиђање односа, решавање проблема
Опис Наставник каже ученицима да ће сада они бити детективи. Потребно је да у паровима, уз помоћ понуђених података, логичким повезивањем дођу до решења.
There are three people staying at the hotel: Wilma, Steven and Harvey. Use the clues to complete the chart with the information below.


- Провера решења.
- Наставник подсећа ученике на домаћи, захваљује се и поздравља их. (Don’t forget your homework. Thank you all and good bye!)
8 мин

* Додатна активност (уколико остане времена):
- Игра асоцијације. Ученици отварају појединачна поља и покушавају да погоде решења колона или коначно решење._________________
Casovi engleskog: svi nivoi znanja, priprema za prijemni, prevodi... br.tel: 060 3288 618


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Re: Kako napisati pripremu za cas engleskog
ČlanakObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 4:45 pm 

Priključio se: Ned Jan 08, 2012 4:39 pm
Članaka: 2
Zdravo! :)

Ja sam u junu zavrsila fakultet i pred kraj polugodista sam dobila posao u jednoj tehnickoj skoli. Zanima me da li bi neko od kolega bio voljan da podeli svoje pripreme. Radi se o knjigama Engleski jezik za srednje skole autora Kovacevic/Matic od prvog do cetvrtog razreda srednje skole.

Hvala Unapred.
Lj.
Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Re: Kako napisati pripremu za cas engleskog
ČlanakObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 4:28 pm 
Site Admin
User avatar

Priključio se: Pet Sep 21, 2007 1:12 am
Članaka: 1301
Stanica: Beograd - Nis - Vranje - Caribrod
Očekujem da se neko javi, videćemo!_________________
Glavni admin za turistički portal TT Group.


Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Re: Kako napisati pripremu za cas engleskog
ČlanakObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 11:50 pm 

Priključio se: Pon Jan 23, 2012 11:47 pm
Članaka: 1
Mene takodje zanimaju pripreme za udzbenike Matic/Kovacevic pa ako neko ima volela bih da se javi.
Unapred hvala.
Top
 Profile  
 
 Naslov teme: Re: Kako napisati pripremu za cas engleskog
ČlanakObjavljeno: Čet Feb 16, 2012 3:23 pm 

Priključio se: Ned Jan 08, 2012 4:39 pm
Članaka: 2
Izgleda da niko ne zeli da nam pomogne... :(
Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Poređaj  
Pokrenite novu temuReplicirajte Strana 2 od 2   [ 30 posts ]
Idi na sranu Prethodna  1, 2


Ko trenutno putuje

Putnika pretražuje forum: Nema registrovanih korisnika i 11 putnika


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Pretraži destinaciju:
Skoči na:  
cron


Svi tekstovi su vlasništvo sajta:TT Group turistički portal 2018


PRETRAZITE PUTOVANJA FORUM