Vaš turistički portal - TT Group

Mapa Tunisa

Uživajte u lepotama Tunisa!

Tunis, Republika Tunis, država u severnoj Africi, na obali Sredozemnog mora, glavni grad Tunis sa preko 1,2 miliona stanovnika sa predgradjima, a ostali važniji gradovi su: Sfaks, Sus, Bizerta, Kajraun, Menzel Burgiba, ranije Ferivil i dr.

Prirodne odlike Tunisa sa aspekta reljefa:

Nizija u primorju Tuniskog, Hamametskog i Gabeskog zaliva, u severozapadnom i zapadnom delu istočni ogranci Tel-Atlasa i Saharskog Atlasa [najviši vrh Džebel Sambi, 1 544 m], koji u srednjem delu zemlje prelaze u visoravni, a na jugu u pustinju Saharu.

Klima sredozemna, a na jugu suptropsko-pustinjska. U severnom delu srednja januarska temperatura 9 - 11 stepeni C, srednja julska 25-28 stepeni C, a na jugu 21 stepen C [ jan.] i 32 stepeni C [ jul]; padavina u planinskim krajevima na severu 1 000 - 1 500 mm, u nizim predelima sev. i centralnog Tunisa 400-600 mm, a u juznim stepsko-pustinjskim oko 100 mm.

Hidrografija: Glavna reka je Medžerda [ 460 km], pritoka Sredozemnog mora, ostale većinom povremeni vodeni tokovi - rečice i potoci; u srednjem delu zemlje više poluisušenih slanih jezera, tzv. sotovi [najveci Sot Dzerid, oko 7 700 km kvadratna].

Izaberite vrstu mape: geografsku, satelitsku ili u 3D tehnologiji, a zumirajte i koristite navigaciju u zavisnosti od pozicije i jasnoće detalja koji su Vam potrebni.

Zahvalnost za korišćenje ove mape dugujemo Google korporaciji.

Mape ::>> Mapa Tunisa