Vaš turistički portal - TT Group

Mapa Švajcarske

Uživajte u lepotama Švajcarske!

Švajcarska konfederacija (nem. Schweiz, franc. Suisse, ital. Svizzera, retoromanski Svizera), republika je u srednjoj Evropi, u oblasti Alpa i Alpske visoravni, izmedju Ženevskog i Bodenskog jezera, izmedju Francuske, Nemačke, Austrije, Lihtenštajna i Italije.

Površina Švajcarske je 41 288 km2, stanovnika preko 6,4 miliona. Glavni grad je Bern (stanovnika 300 000 sa predgrađima), a ostali važniji gradovi su: Cirih, Ženeva, Bazel, Lozana, Sen Galen i Lucern. Po ustavu od 29. 05. 1874.godine Švajcarska je savezna republika sastavljena od 26 kantona (referendumom 1978. godine je ustanovljen novi, 26. kanton Jura od 01. 01. 1979. godine).

Prirodne odlike i reljef Švajcarske

Švajcarska je Alpska zemlja čiji glavni rejoni imaju nadmorsku visinu 500-800 metara, a pojedini alpski venci i vrhovi prelaze 4 000 metara. To su Bernski, Peninski, Lepontski, Glarnski, Retijski. Najviši vrhovi Monte Roza 4 634 m, na granici Italije, Materhorn 4 477 m, Finsterarhorn 4 274 m, Alechorn 4 195 m, Jungfrau 4 158 m. Švajcarsku karakterišu mnogobrojni glečeri, zatim prevoji kao na primer Simplonski, Gothardski i dr.

Klima Švajcarske

Klima je umereno kontinentalna na Švajcarskoj visoravni, npr. Ženeva ima srednju januarsku temperaturu oko 0 stepeni C, a srednju julsku 19-20 stepeni C. Alpska klima je na planinama, npr. Davoš ima srednju januarsku -7 stepeni C do -8 stepeni C, a srednju julsku oko 12 stepeni C.

Hidrografija je veoma raznovrsna. Reke pripadaju slivovima Severnog mora (Rajna i njena pritoka Ar), Sredozemnog (Rona), Jadranskog (Ticino) i Crnog (In, desna pritoka Dunava), mnogobrojna jezera glacijalnog porekla.

Izaberite vrstu mape: geografsku, satelitsku ili u 3D tehnologiji, a zumirajte i koristite navigaciju u zavisnosti od pozicije i jasnoće detalja koji su Vam potrebni.

Zahvalnost za korišćenje ove mape dugujemo Google korporaciji.

Mape ::>> Mapa Švajcarske