Vaš turistički portal - TT Group

Mapa Slovenije

Uživajte u lepotama Slovenije!

Slovenija je članica Euro zone, Ujedinjenih nacija, Evropske unije i NATO saveza. Glavni grad je Ljubljana, a o znamenitostima Ljubljane pogledajte ovu reportažu.

Mala država po povšini, a u njoj se dodiruju četiri glavna evropska geografska regiona: Alpi, Dinaridi, Panonska nizija i Sredozemlje. Najviša tačka Slovenije je Triglav (2.864 m;). Prosečna nadmorska visina je 557 metara. Polovina Slovenije je prekriveno šumom što je čini trećom najpošumljenijom državom u Evropi, odmah iza Finske i Švedske i pruža joj fantastične uslove za razvoj turizma.

Republika Slovenija je primorska i podalpska država na jugu Srednje Evrope. Turistički biseri Slovenije su: Bledsko jezero, Bohinj, Portorož i svetski čuvena pećina Postojnska jama. Koristan servis je vremenska prognoza za Sloveniju.

U različitim periodima istorije, Slovenija je bila deo Rimskog carstva, Karantanije (samo moderni deo severne Slovenije), Svetog rimskog carstva, Austo-Ugarske, Države Slovenaca, Hrvata i Srba, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca između dva svetska rata, i SFR Jugoslavije od 1945. do sticanja nezavisnosti 1991. godine.

Izaberite vrstu mape: geografsku, satelitsku ili u 3D tehnologiji, a zumirajte i koristite navigaciju u zavisnosti od pozicije i jasnoće detalja koji su Vam potrebni.

Zahvalnost za korišćenje ove mape dugujemo Google korporaciji.

Mape ::>> Mapa Slovenije