Vaš turistički portal - TT Group

Mapa Rumunije

Uživajte u lepotama Rumunije!

Rumunija je država u jugoistočnoj Evropi, na obali Crnog mora, u istočnom delu Dunavskog basena. Glavni grad je Bukurešt, a ostali veći gradovi su: Brasov, Konstanca, Kluz-Napoka, Temišvar (pogledajte reportažu vikend u Temišvaru), Jasi, Galat, Krajova, Plojesti i Braila.

Prirodne odlike Rumuje sa stanovišta reljefa su: dve trećine teritorije zahvata visija, najviše planine su Karpati - Istočni i Južni ili Transilvanski Alpi (najviši vrh Moldoveanu 2 543 m) - pružaju se u lučnom obliku sredinom zemlje i dele istorijske pokrajine Vlašku [Muntenija i Oltenija] i Moldavsku sa Dobrudžom do Transilvanije, Maramuresa, Krisane i rumunskog Banata.

U luku izmedju Istočnih i Južnih Karpata je Transilvanski plato sa planinama Bihor i dr. na zapadu, na jugozapadu su Banatske planine, a u Moldavskoj na severoistoku i Dobrudži na jugoistoku pretežno visoravni. Plodne nizije su: Vlaška juzno od Transilvanskih Alpa i banatska u Panonskom basenu na zapadu. Zemljište je izloženo zemljotresima, a poslednji katastrofalni su se desili u oktobru 1940. i martu 1977. Rumunuja je tradicionalni prijatelj Srbije.

Klima je uglavnom umereno-kontinentalna, na istočnimKarpatima i Transilvanskim Alpima planinska, a u Dobrudži je pretežno stepsko-kontinentalna. Srednja januarska temperatura je od 0 stepeni do -5 stepeni C, julska 20-23 stepeni C (na planinama januarska do -10 stepeni, julska 8-16 stepeni C).

Godišnja količina padavina prosečno iznosi oko 400-700 mm, na planinama i preko 1 500 mm.

Hidrografija: Glavna reka Dunav (duž južne granice) čije su najveće pritoke (leve), Ziu, Olt, Ardjes, Seret s Moldavom i Bistricom i Prut (na granici prema Rusiji); na zapadu su Tisine pritoke Samos (Somesul), Keres (Krisul) i Moris (Mures).

Biljni svet čine četinarske i listopadne šume koje pokrivaju 27% teritorije, travne površine oko 19%, ostalo je pod poljoprivrednim kulturama.

Izaberite vrstu mape: geografsku, satelitsku ili u 3D tehnologiji, a zumirajte i koristite navigaciju u zavisnosti od pozicije i jasnoće detalja koji su Vam potrebni.

Zahvalnost za korišćenje ove mape dugujemo Google korporaciji.

Mape ::>> Mapa Rumunije