Vaš turistički portal - TT Group

Mapa Nemačke

Uživajte u lepotama Nemačke!

Ako govorimo o zapadnom delu Nemačke sa apekta reljefa na severu Nemačke preovlađuje prostrana nizija, u srednjem i južnom delu srednje Nemačke su planine sa prosečnom nadmorskom visinom od 600-800 metara. Na primer Švarcvald 1 493 m. Kotline sa dolinom Rajne na zapadu i Svapsko-Bavarskom visoravni na jugu, južno od koje su Bavarski Alpi sa najvišim vrhom Cugspicom 2962 m.

U severnom i srednjem delu istočnog dela Nemačke je prostrana nizija prosečne visine oko 50 metara, sa pojedinim uzvišenjima višim od 200 metara, koja zahvata 4/5 teritorije. Na jugu i jugozapadu ovog dela Nemačke su niže i srednje visoke planine, prosečno 500-800 metara Harc, Tirinska šuma, Rudne planine sa najvišim vrhom Fihtelbergom 1 214 m i td.

Klima Nemačke

Pretežno je umereno kontinentalna, a u primorju Severnog mora i u donjem delu doline Rajne atlantska sa znatnom količinom padavina između 500 mm na severu i 2 000 mm na jugu po metru kvadratnom. Srednje januarske temperature od -4 stepeni do 0 stepeni C, julske 10 – 19 stepeni C. Pogledajte vremensku prognozu Nemačke.

Ako govorimo o hidrografiji Nemačke u slivu Severnog mora su reke Rajna sa pritokama Nekar, Majna, Mozel, Rur i druge. Zatim Ems, Vezer, Laba (Elba), u slivu Baltičkog pogranična Odra, a u slivu Crnog mora Dunav sa pritokama In, Izar i dr. Plovne reke su povezane mnogobrojnim kanalima. Najlepša jezera u turističkom smislu reči su Bodensko na granici prema Švajcarskoj i Austriji i neka manje poznata u niziji na severu. Glavne reke u istočnom delu Nemačke su: Laba sa Zalom I Hafelom u slivu Severnog i Odra u slivu Baltičkog mora. Reke su uglavnom plovne i međusobno povezane kanalima i veći broj jezera ledničkog porekla u severnom nizijskom delu.

Politička mapa Nemačke
Politička mapa Nemačke po državama i glavnim gradovima

Demografska karta Nemačke

Sa aspekta demografije Nemačka ima preko 82 miliona stanovnika. Grad Bon je glavni grad, a ostali veliki gradovi sa preko 250 000 stanovnika su: Berlin, Hamburg, Minhen, Keln, Esen, Frankfurt na Majni, Dortmund, Diseldorf, Stutgart, Bremen, Hanover, Nirnberg, Bohum, Bilefeld, Manhajm, Gelzenkilher, Minster, Vizbaden, Minhen-Gladbah, Kil I dr. Na istoku ostali veći gradovi su Lajpcig, Drezden, Magdeburg, Hale, Erfurt, Rostok, Potsdam, Gera, Sverin, Cvikau, Kotbus, Jena I dr. Nemačka je članica severnoatlantskog pakta i jedna od najuticajnijih država Evropske Unije.

Biljni svet

U zapadanom delu Nemačke pod šumom je 29,5% ukupne povrsine a 2/3 je četinarska, a 1/3 listopadna. U Istočnoj Nemačkoj pod šumom je 27% teritorije i to 80% četinarska, 20% listopadna, a ostalo je poljoprivredna površina.

Izaberite vrstu mape: geografsku, satelitsku ili u 3D tehnologiji, a zumirajte i koristite navigaciju u zavisnosti od pozicije i jasnoće detalja koji su Vam potrebni.

Zahvalnost za korišćenje ove mape dugujemo Google korporaciji.

Mape ::>> Mapa Nemačke