Vaš turistički portal - TT Group

Mapa Makedonije

Uživajte u lepotama Makedonije!

Republika Makedonija (ustavno ime) ili Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (BJRM) (prema UN) je država u jugoistočnoj Evropi na Balkanskom poluostrvu, sa površinom od 25.713 km² i oko 2 miliona stanovnika. Oko dve trećine stanovništva čine Makedonci, a jednu četvrtinu Albanci. Nacionalna valuta je Makedonski denar: 1 denar = 100 dena.

Glavni i najveći grad je Skoplje, a ostali veći gradovi su Bitolj, Kumanovo, Prilep, Tetovo, Ohrid, Veles, Štip, Kočani, Gostivar i Strumica. Sa aspekta veroispovesti demografska struktura je sledeća: pravoslavci (64,7%), muslimani (33,3%), znatno manje ostale hrišćanske verske grupe (0,37%), uglavnom rimokatolici, i jevreji.

Makedonija ima 3 značajna prirodna jezera - Ohridsko, Prespansko i Dojransko. Posebno je značajno i turistički posećeno Ohridsko jezero, jedno od najstarijih jezera na zemlji.

U njemu žive endemski primerci, ohridska pastrmka, belvica (Salmothymus ohridanus), jegulja, i više tipova račića, puževa i školjki, bistrina vode i njena prozirnost je do 50 metara. Dojransko jezero je međugranično sa Grčkom, sa kojom danas postoji spor zbog preteranog korišćenja jezerske vode za navodnjavanje severne Grčke.

Izaberite vrstu mape: geografsku, satelitsku ili u 3D tehnologiji, a zumirajte i koristite navigaciju u zavisnosti od pozicije i jasnoće detalja koji su Vam potrebni. Zahvalnost za korišćenje ove mape dugujemo Google korporaciji.

Mape ::>> Mapa Makedonije