Vaš turistički portal - TT Group

Mapa Kosova

Uživajte u lepotama Kosova!

Danas je veoma teško definisati status Kosova. Činjenice govore da je Kosovo prema Ustavu Republike Srbije Autonomna Pokrajina u okviru Srbije, koja je pod privremenom upravom Ujedinjenih nacija. Sa druge strane organi Kosova su jednostrano proglasili nezavisnost kao Republika Kosovo koja je delimično međunarodno priznata. Kosovo i Metohija danas broji oko 1,7 miliona stanovnika.Sedište je u Prištini, a službeni jezici su srpski i albanski.

Reljef Kosova karakteriše planinsko-kotlinsko područje koje čine viša Kosovska kotlina (nadm. visina 510-570 m), uglavnom u basenu reke Ibra i Sitnice sa Labom i niza Metohijska kotlina ( nadm. vis. 350-450 m), u slivu belog Drima, sa Prizrenskom kao posebnim delom.

Njihovu medjusobnu granicu predstavljaju Nerodimka planina i Crnoljeva, a planinski obod Kopaonik, Rogozna, Mokra gora, Zljeb, Prokletije, Pastrik, Koritnik, Šar-planina, Skopska Crna gora i dr. U severnom delu zastupljen je i reljef vulkanskog porekla, stara vulkanska kupa Zvečan, 799 m i dr.

Najviši vrh Ceravica na Prokletijama je 2 656 m.

Klima je umereno-kontinentalna, sa znatnim uticajima izmedju jadransko-sredozemne klime koji prodiru u Metohiju dolinom Drima, i slabijim uticajima izmenjene jadranske i egejske klime na Kosovu. U vezi s tim količina padavina iznosi prosečno oko 800-1 000 mm u Metohiji, a 550-700 mm na Kosovu, srednja godišnja temperatura je 11-13 stepeni C, odnosno 9-10 stepeni C. Godišnje temperaturno kolebanje iznosi oko 22 stepeni C.

Sa aspekta hidrografije Kosovo je jedini deo Srbije (ali i nekadašnje Jugoslavije) čije reke teku u tri mora: reka Ibar sa Sitnicom i Labom i izvorišni tok Južne ili Binačke Morave pripadaju slivu Dunava, odn. Crnog mora, Beli Drim slivu Jadranskog, a lepenac s Nerodimkom slivu Vardara, odn. Egejskog mora. Pobrđe Drenica je trojna tačka ove podele. Poznata je veštačka bifurkacija Nerodimke, kao i lednička jezera na Prokletijama. Termomineralni izvori, lekovite vode: Pecka, Ilidža, Klokot Banj i dr.

Izaberite vrednost zuma i јаsno ćete videti 3D mapu Beograda po imenima ulica i ono što je najbitnije po brojevima zgrada u ulici. Mapa se svakodnevno ažurira, a zahvalnost za besplatno korišćenje ove mape dugujemo Google korporaciji.

Mape ::>> Mapa Srbije ::>> Mapa Kosova