Vaš turistički portal - TT Group

Mapa Hrvatske

Uživajte u lepotama Hrvatske!

Hrvati često svoju državu nazivaju Ljepa naša, a turistički gurii kao državu sa 1000 otoka (ostrva). U jednoj rečenici, evo mape Hrvatske na kojoj se dodiruju plavi Jadran, Dalmacija i Dinaridi, zatim Zagorje, Slavonija, Sava, Drava i Dunav!

Po geografskom položaju "Croatia" je srednjoevropska, mediteranska i balkanska država, a prostire se na 56.542km2 i broji oko 4,5 miliona stanovnika. Sa teritorijalog aspekta podeljena je na 21 županiju tj. opštinu. Glavni grad Hrvatske je Zagreb. Zagreb ima oko 800 hiljada stanovnika i predstavlja administrativno, ekonomsko i kulturno središte Hrvatske. Mapu Zagreba pogledajte na posebnoj strani.

Topografskim parametri Hrvatske po wikipediji su:

Prema klimi i reljefu, Hrvatska se može podeliti u tri celine: kontinentalnu, dinarsku i jadransku. Panonska Hrvatska zauzima jugozapadni deo Panonske nizije, prošaran niskim planinama i rekama Savom, Dravom i Dunavom. U ovom delu zemlje vlada umerena konitinentalna klima. Ova oblast se može dalje podeliti na severnu Hrvatsku i Slavoniju. Severna Hrvatskazauzima deo oko reke Kupe do mađarske granice i čine ga: deo oko reka Save i Kupe sa gradovima Zagreb, Karlovac i Sisak, Hrvatsko Zagorje i Prekomurje između reka Drave i Mure. Slavonija je ravnica između Save, Drave i Dunava, a često se u nju ubrajaju Baranja (oko donjeg toka Drave) i Zapadni Srem. Dinarske planine spadaju u red srednjih planina po visini i granica su između Jadranskog i Crnomorskog sliva. Ovaj deo uključuje brdski deo Gorskog Kotara od Rijeke do Karlovca, doline Liku i Krbavu između planine Velebit i bosansko-hercegovačke granice, kao i planine Dalmacije (Dinara, Kamešnica, Biokovo i Svilaja) Dinara (1.831m n/v), Kamešnica (1.809m n/v), Biokovo (1.762m n/v), Svilaja (1.508m n/v Jadranski obalni deo se sastoji uglavnom od kraških predela i ima mediteransku klimu. Jadranska obala Hrvatske je izuzetno razuđena. Hrvatskoj pripada 1246 ostrva, od kojih je 47 naseljeno. Širina obalskog dela značajno varira. Dok je na nakim mestima široka tek nekoliko kilometara (ispod Velebita i Biokova), na nekim mestima zalazi dublje u kopno. Veliki deo hrvatskih reka koje se ulivaju u Jadransko more je kratko, a jedini izuzetak je Neretva. Jadranski deo geografi dele u tri regiona: Istra - poluostrvo na severozapadu Hrvatske, Kvarner - između Rijeke i Senja sa Kvarnerskim ostrvima, Dalmacija - razuđena obala Jadranskog mora južno od okoline Zadra.

Sa aspekta hidrografije, reke Hrvatske pripadaju Jadranskom i Crnomorskom slivu. Najduže reke su Sava (562 km), Drava (305 km) i Kupa (296 km). Hrvatska ima raznoliku klimu, a pri planiranju putovanja pogledajte vremensku prognozu Hrvatske za 10 dana. Na severnom i u istočnom delu je kontinentalna, mediteranska na obalama, a umereno kontinentalna klima preovlađuje u severno-centralnom regionu.

Izaberite vrstu mape: geografsku, satelitsku ili u 3D tehnologiji, a zumirajte i koristite navigaciju u zavisnosti od pozicije i jasnoće detalja koji su Vam potrebni.

Zahvalnost za korišćenje ove mape dugujemo Google korporaciji.

Mape ::>> Mapa Hrvatske