Vaš turistički portal - TT Group

Mapa Francuske

Uživajte u lepotama Francuske!

Tokom istorije pored Grka, Rumuna i Rusa, Francuska država se ubraja u veće prijatelje Srbije. Sa aspekta položaja, Francuska je država u Zapadnoj Evropi, izlazi na Atlantski okean i Sredozemno more. Glavni grad je čuveni Pariz, ili grad svetlosti, a ostali važniji gradovi su: Marsej, Lion, Tuluza, Nica, Nant, Strazbur, Lil, Sent Etjen, Tulon, Avr, Nansi, Rems, Ruan, Grenobl, Dizon, Versaj...

Reljef Francuske: Atlantska obala znatno je razuđena, sredozemna manje. Plodne ravnice su u basenima Sene, Loare i Zironde (Akvitanija) i dolini Rone. Centralni plato ili Središna visija sa starim vulkanima u predelu Overnja (Mon Dor, 1 886 m), Seveni s kraškim reljefom i podzemnom hidrografijom, Vogezi 1 423 m, Jura 1 723 m, Ardeni na granici prema Belgiji, Alpi s Monblanom, 4 807 m (najviši planinski vrh u Evropi), na jugoistoku, i Pirineji na jugu.

U Francuskoj preovladavaju sledeći klimatski tipovi: atlantsko-primorska na zapadu, sredozemna na jugu, umereno-kontinentalna na severoistoku, u basenu Rajne, alpska u oblasti Alpa pokrivenih snegom i glečerima.

Reke: u slivu Atlantskog okeana Rajna (na granici Nemačke), s levom pritokom Mozelom, zatim Mez (Mes), Soma, Sena sa Marnom, Loara, Zironda koja nastaje od Garone i Dordonje. U slivu Sredozemnog mora Rona sa Sonom. Hidrografiju Francuske čine i mnogobrojni plovni kanali koji povezuju reke. Godine 1964. završen je Novi mozelski kanal dug 300 km, koji povezuje Francusku sa Nemačkom i Luksemburgom, odn. Lorenski basen crne metalurgije sa Rurskim basenom.

Izaberite vrstu mape: geografsku, satelitsku ili u 3D tehnologiji, a zumirajte i koristite navigaciju u zavisnosti od pozicije i jasnoće detalja koji su Vam potrebni.

Zahvalnost za korišćenje ove mape dugujemo Google korporaciji.

Mape ::>> Mapa Francuske