Vaš turistički portal - TT Group

Mapa Egipta

Uživajte u lepotama Egipta!

Utvrđenje Šali - EgipatEgipat ( arap. Misr), Arapska Republika Egipat je država na severoistoku Afrike, u basenu reke Nila, na obalama Sredozemnog i Crvenog mora. Deli se na Donji, oblast delte Nila i Gornji Egipat. Na njegovoj teritoriji su Suecki kanal i Sinajsko poluostrvo, koje predstavlja deo azijskog kontinenta.

Sa aspekta prirodnih odlika razmotrimo reljef. Izuzev plodne doline Nila, dužina 1 200 km kvadratna, koji zahvataju 3,6% teritorije, ostalo zemljište, 96,4% pretežno je pustinjske prirode: Libijska pustinja sa velikim i plodnim oazama [Fajum, Siva, Baharija, Farafra, Dakla, Harga i dr.] i depresijama [ najveća El Katara, - 133m ] zapadno od Nila, a na istoku Arabijska pustinja, koja se u primorju Crvenog mora završava planinskim uzvišenjima.

[Dzebel Sajib 2 187m], i pustinjsko Sinajsko poluostrvo [Dzebel Katarin, 2 637m, najvisi vrh Egipta].

Klima Egipta je suptropsko-pustinjska, s prelazom u sredozemnu u primorju Sredozemnog mora. Srednja januarska temperatura u Aleksandriji je 14 stepeni C, u Kairu 12 stepeni C, u Asuanu 15 stepeni C. Srednja julska u Aleksandriji je 26 stepeni C, u Kairu 28 stepeni C, u Asuanu 33 stepeni C. Padavine su neznatne [u Kairu 30 mm godisnje, u Aleksandriji oko 190 mm, u Asuanu 3 mm]. Glavna reka Nil, koji se uliva u more velikom deltom, ima kod Asuana proticaj oko 2 800 m kubna\s. Na njemu je izgradjen veliki sistem brana i akumulacionih basena za navodnjavanje. Najveća je Asuanska brana sa veštačkim Naserovim jezerom koje se koristi za navodnjavanje 840 000 ha pustinjske zemlje i za rad hidroelektrane s instaliranom snagom od 2 100 MW i godišnjom proizvodnjom električne energije od 11 mlrd. kwh.

Izaberite vrstu mape: geografsku, satelitsku ili u 3D tehnologiji, a zumirajte i koristite navigaciju u zavisnosti od pozicije i jasnoće detalja koji su Vam potrebni.

Zahvalnost za korišćenje ove mape dugujemo Google korporaciji.

Mape ::>> Mapa Egipta