Vaš turistički portal - TT Group

Mapa Srbije

Uživajte u lepotama Srbije!

Srbija je raskrsnica u kojoj se susreću i prepliću civilizacije, kulture, vere, vetrovi i reljefi. Raznolika, posebna i jedinstvena u svojem šarenilu. Zemlja, koja je zahvaljujući svojim hrabrim ljudima,naučnim velikanima, umetnicima i sportskim šampionima urezala prepoznatljiv pečat na svim mapama od srednjevekovnih svetinja do savremenog čovečanstva. Ovo je samo jedna od mapa koja otkriva Srbiju!

Sačekajte nekoliko trenutaka da se mapa Srbije učita. Ukoliko se mapa ne pojavi pritisnite dugme refresh na Vašem brauzeru. Korišćenje ove interaktivne on line mape je vrlo jednostavno. Lagano prevlačite mapu unutar okvira i zumirajte u zavisnosti od nivoa detalja koji su Vam potrebni.

Sačekajte dok se mapa Srbije učita. Korišćenje ove mape je vrlo jednostavno. Lagano prevlačite mapu unutar okvira i zumirajte u zavisnosti od nivoa detalja koji su Vam potrebni. Zahvalnost za korišćenje ove mape dugujemo Google korporaciji.

Na ovim mapama imaćete četiri moda prikaza: osnovnu mapu koja najviše liči na standardnu auto kartu, zatim satelitski prikaz sa mrežom saobraćajnica po nazivima, mapu karakteristike Ter i ono što je posebno zanimljivo je 3D mapa. U visokoj rezoluciji data je i geografska karta Srbije, politička karta Srbije, grb Srbije, zastava Srbije, a data je i mapa Srbije po okruzma. Osnovno zumiranje je podešeno na 10, a vi izaberite gusitnu informacija koja vam odgovara. Posetite i stranu na kojoj su prikazana rastojanja i daljine između gradova u Srbiji.

Mape ::>> Mapa Srbije