Vaš turistički portal - TT Group

Atomsko vreme

Jedino što treba da sačekate je 2 sekunde dok se časovik ažurira. Prilagođeno i mobilnim uređajima!

Otačnite svoje časovnike uporedjujući vreme sa atomskim časovnikom. Rad ove aplikacije je veoma jednostavan, samo nekoliko sekundi naglašene pažnje dok se ceo proces učita. Za korišćenje ove aplikacije morate imati dozvoljen tj. enejblovan java script u aktuelnom brouzeru, tj. klijentski programski jezik pomoću koga se odvija interakcija vašeg lokalnog vremena sa atomskim časovnikom.

Ovo je vrlo zgodna aplikacija za otačnjavanje lap top ili desk top računara koji su povezani na internet, ali može biti i vrlo korisna za sravnjivanje ručnih satova ili satova na mobilnim telefonima. Jednom rečju ovu aplikaciju veoma jednostavno možete koristiti za online i off line uređaje koji imaju svoje interne časovnike. Ukoliko primetite da neki od servisa ne rade pišite nam na webmaster@tt-group.net .