Saveti

Najbolje i najjeftinije putničko osiguranje

Analizu je uradila Biljana Luković

Letnja sezona se  uveliko zahuktava. First minute aranžmani su već razgrabani, a nude se paketi i u post sezoni. Većina naših građana svoja letovanja kupuje preko turističkih agencija, ali se broj onih koji se odlučuju da samostalno organizuju sebi i smeštaj i prevoz iz godine u godinu povećava. Svi oni koju su makar jednom rezervisali letovanje preko neke turističke agencije treba da provere da li je u cenu letovanja uključeno i putničko osiguranje.

Većina na žalost ni ne pita šta to osiguranje znači i šta pokriva. Jer ko još želi da razmišlja o nesrećama kada je lakše reći „neće valjda mene“. Ipak, dodatna opreznost nikad nije naodmet, nesreće su moguće pa smo zbog toga, a i zbog svih onih koji su odlučili da sami sebi organizuju letovanje, rešili da vam predstavimo neka osiguravajuća društva i njihovu ponudu putničkih osiguranja.

Da samo napomenemo da je putno osiguranje jako bitno, jer se na putu mogu desiti razne nesreće koje mogu biti jako neprijatne, ali i jako skupe, jer se ne nalazite u svojoj zemlji. Zbog toga je izbor najboljeg i najjeftinijeg  putničkog osiguranja prilagođenog vašim potrebama jako bitno. Pa hajde da se malo prošetamo kroz ponudu ovog proizvoda u osiguravajućim kućama u Srbiji.

 

DELTA GENERALI putničko osiguranje

 

Delta Đjenerali
Delta Đjenerali

„Delta Generali“ međunardono putno osiguranje predviđeno je za nepredviđene zdravstvene probleme koji se mogu desiti prilikom boravka u inostranstvu. Delta Generali sarađuje sa kompanijom Europ Assistance koja putnicima tokom boravka u inostranstvu omogućava davanje lekarski saveta u hitnim slučajevima, instrukcije za odlazak najbližem lekaru, hitnu dostavu lekova, organizovanje i plaćanje troškova medicinske evakuacije i organizovanje usluga putne i pravne pomoći u inostranstvu. Polisa Delta Generali Osiguranja je sredstvo plaćanja hitnih medicinskih usluga tokom boravka u inostranstvu i aktivira se ili pozivom Call centra, čiji se broj nalazi na polisi, ili davanjem lokalnom lekaru ili medicinskoj ustanovi na uvid. Delta Generali putnicima nudi nekoliko nivoa pokrića, a cena polise zavisi od paketa koji ste odabrali, broja dana, destinacije i vašeg godišta. Nivoi pokrića u ovoj osiguravajućoj kući su: Standard, Green i Gold.

STANDARD nivo putne asistencije obuhvata:

a) usluge plaćanja troškova lečenja (ambulantni lekarski tretman, lekovi i zavoji koje je prepisao ovlašćeni lekar, medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja je prepisao ovlašćeni lekar, dijagnoza rendgenom, bolničko lečenje, operacije i troškovi operacija, stomatološki tretman do 300 EUR),
b) usluge organizovanja i plaćanja troškova medicinske evakuacije i repatrijacije (evakuacija i transport do najbližeg lekara ili bolnice, evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu, repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili iz bolnice u zemlju prebivališta – do 7.000 EUR, repatrijacija, transport u zemlju prebivališta nakon završenog lečenja – do 1.500 EUR, repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta – do 5.000 EUR)
c) usluge medicinske asistencije (upućivanja lekaru, lekarski saveti, praćenje i obaveštavanje o zdravstvenom stanju osiguranika ,zajednički smeštaj sa bolesnim detetom).

GREEN pokriće: Standard + hitna dostava lekova, informisanje o turističkoj destinaciji pre putovanja, pomoć u slučaju krađe dokumenata, informacije u vezi sa šlep službom, pomoć prevodioca, upućivanje na advokata, pozajmica novca u slučaju razbojništva, za plaćanje advokata i kaucije.

GOLD pokriće: Green + poseta bolesnom detetu, povratak dece koja su ostala bez roditeljskog staranja i usluge putne asistencije u koje spadaju: informisanje pre putovanja, povratak dece koja su ostala bez staranja – do 1.500 EUR,administrativna pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata, pronalaženje i preusmeravanje prtljaga, slanje hitnih poruka, usluge prevodioca u hitnim slučajevima, informacije u vezi sa šlep službom.

Velika pogodnost koju ova osiguravajuća kuća daje turistima jeste on-line kupovina polise pomoću koje na lak i brz način možete od kuće sami odabrati paket koji vam odgovara. Mi smo izračunali nekolikorazličitih polisa, da biste ipak imali uvid u okvirnu cenu.

Za četvoročlanu porodicu koja je izabrala Standard paket za boravak u Grčkoj u trajanju od 14 dana cena polise je 4.720,00 dinara sa porezom, a osigurana suma je 35.000,00 EUR. Za individualno putovanje u Grčku ili Tursku u trajanju od 14 dana sa jednim ulaskom u zemlju, Standard paket košta 1.418,00 dinara sa porezom dok bi cena za jedno grupno putovanje u Grčku za 30 osoba ukupno bila 28.718,00 dinara sa porezom.

DUNAV PUTNIČKO OSIGURANJE

 

Dunav osiguranje
Dunav osiguranje

Dunav osiguranje“, u saradnji sa asistentskom kućom „Coris Assistance“, u svom putničkom zdravstvenom osiguranju nudi usluge medicinske asistencije i pokriće neophodnih medicinskih troškova u celom svetu, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Starosna granica za korišćenje polise je do 85 godina života u grupnom i porodičnom osiguranju i 80 godina života u individualnom osiguranju. Polisa osiguranja može biti individualna, grupna (preko 10 lica) i porodična (roditelji i deca do 18 godina).

Putničko zdravstveno osiguranje garantuje vam, u slučaju iznenadne bolesti ili povrede, pokriće troškova : ambulantnog lečenja, nabavke neophodnih lekova i medicinskog materijala, prevoza do najbliže zdravstvene ustanove, bolničkog lečenja, prevoza u državu prebivališta, stomatološke intervencije, neophodne dijagnostičke procedure, operacije i troškovi operacije, lekarske savete, poziv Centru za pomoć osiguranicima i drugih troškova koji su u vezi sa iznenadnom  bolešću  ili povredom.

Posebne pogodnosti koje Dunav osiguranje nudi jeste potpuno besplatno putničko osiguranje dece sa porodičnom polisom, a osim osnovnih usluga koje su već navedene, moguće je sklopiti ugovor i za osiguranje sa širim pokrićem – VIP pokriće.

Šire pokriće osim osnovnog paketa usluga ima i sledeće usluge: hitna dostava lekova (organizacija i troškovi) do 100 EUR, poseta bliske osobe (organizacija i troškovi) i povratak dece koja su ostala bez staranja (organizacija i troškovi) do 1.500 EUR. I Dunav osiguranje takođe ima mogućnost on-line kupovine polise ali je, u trenutku kada smo mi radili ovo istraživanje, usluga bila nedostupna. Broj za besplatne pozive kompanije je 0800 386 286 pa ukoliko vas zanimaju usluge koje nudi ova osiguravajuća kuća, pozovite ih da se raspitate za cene i najbliže filijale.

 

DDOR NOVI SAD MEĐUNARODNO PUTNO I PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

DDOR Novi Sad
DDOR Novi Sad

Međunarodno putničko osiguranje kuće “DDOR Novi Sad” mogu koristiti ljudi do 85 godina života. Postoje individualan, grupna i porodična osiguranja (za najviše dve odrasle i pet maloletnih osoba). Paket putnog osiguranja, u saradnji sa asistentskom kompanijom “Mondial Assistence”, pokriva usluge putničkog zdravstvenog osiguranja koje ima sledeće usluge: troškove lečenja i prevoza u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode za vreme boravka u inostranstvu, troškove repatrijacije ili troškove sahrane u inostranstvu, troškove potrage i spašavanja, uključujući troškove spašavanja helikopterom, troškove povratnog putovanja za jednu blisku osobu u slučaju da bolničko lečenje traje duže od pet dana, troškove za prevoz i smeštaj saputnika zbog izmene rezervacije, troškove alternativnog prevoza i prenoćišta ako zbog neočekivanih događaja zakasnite na sledeće prevozno sredstvo ili na zakazani događaj.

Tu je i osiguranje od nesrećnog slučaja / nezgode koje pokriva: nadoknadu, u skladu sa Uslovima osiguranja, ukoliko tokom putovanja ili boravka u inostranstvu dođe do nezgode koja za posledicu ima invaliditet ili smrt. Osiguranje odgovornosti prema trećim licima koje pokriva: materijalne i nematerijalne troškove za štetu koju nehotice eventualno nanesete trećem licu za vreme boravka u inostranstvu– u svakodnevnom životu, biciklom, čamcem, amaterskim bavljenjem sportom u skladu sa Uslovima osiguranja.

Dodatni deo paketa su usluge: osiguranje  prtljaga i osiguranje otkaza putovanja. Polisa se aktivira pozivanjem asistentske kompanije čiji se broj nalazi na polisi. Cena Osnovnog paketa koji pokriva teritoriju celog sveta sa cenom aranžmana do 500 EUR i brojem noćenja od 7 dana je 28,40 EUR, a sa dodatnim pokrićem u koje ulaze osigurnaje prtljaga i osiguranje otkaza putovanja, ukupna cena je 52,01 EUR.

 

UNIQA PUTNO OSIGURANJE U INOSTRANSTVU

 

UNIQA osiguranje
UNIQA osiguranje

UNIQA putno osiguranje u inostranstvu pokriva sledeće usluge: neophodni lekarski tretman za vreme boravka u inostranstvu, lekove, rendgenski i ultrazvučni pregled, medicinski prevoz i hospitalizaciju, povratak dece u zemlju prebivališta, povratak bolesnika u zemlju prebivališta, štetu nastalu usled gubitka ili krađe prtljaga, štetu nastalu usled kašnjenja avionskog leta, pravnu zaštitu, prevodilačke usluge, pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih dokumenata.

Putno osiguranje se aktivira pozivanjem Centra za pomoć na broj + 381 11 36 36 955, 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Program putnog osiguranja u inostranstvu obuhvata porodičnu  i individualnu polisu za više ulazaka. I ova osiguravajuća kuća nudi mogućnost on-line kupovine polise. Za četvoročlanu porodicu sa dvoje dece, za letovanje u Grčkoj u trajanju od 14 dana u junu za standardni paket osiguranja treba izdvojiti sumu od 4.326,59 RSD, a za jednu osobu standardna polisa za istu destinaciju u istom periodu košta 2.163,29 RSD.

 

WIENER STADSTICHE TRAVEL INSURANCE

 

Winer Štadiš
Winer Štadiš

Wiener Städtische Osiguranje obezbeđuje polisu putnog osiguranja putem sledećih paketa: TRAVEL, BUSINESS i STUDENT. Dodatne usluge osiguranja – VIP pokriće – se može naknadno ugovoriti.

Paket Osnovnog osiguravajućeg pokrića ima sledeće usluge: ambulantnog lečničkog tretmana sa cenom lekova i zavoja prepisanih od lekara, medicinska pomagala i pomagala za hodanje prepisane od strane ovlašćenog lekara, dijagnoza rentgenom, bolničko lečenje, operacije, evakuacija i transport do najbliže bolnice, stomatološki tretman do 150 EUR, prevoz iz strane zemlje u zemlju prebivališta – do 7.000 EUR, lekarski saveti.

U VIP dodatne usluge osim ovih ulaze i sledeće: hitna dostava lekova, pratnja maloletne dece do 15 godina, slanje i primanje hitnih poruka, upućivanje bliske osobe, usluge prevođenja, traženje i spašavanje – do 7.000 EUR. Cena polise zavisi od destinacije, paketa i broja dana ali ćemo mi navesti primer letovanja u Turskoj, za 10 dana za minimalnu sumu osiguranja od 12.000 EUR.

Cena ove polise za jednu osobu je 1.092,50RSD. O va osiguravajuća kuća svojim klijentima nudi i Travel Family-premiju sa 20% popusta koja za boravak od 10 dana košta 2.396,60 RSD, za osiguranu sumu od 12.000 EUR za teritoriju celog sveta. I Wiener Städtische takođe daje mogućnost on-line kupovine u njihovom WebShop-u na internetu.

 

TAKOVO OSIGURANJE

 

Takovo Osiguranje
Takovo Osiguranje

“Takovo osiguranje” u polisi porodičnog putnog osiguranja daje pognost besplatnog osiguranja dece do 18 godina starosti.

Polisa TAKOVO OSIGURANJA garantuje: zdravstvenu asistenciju u slučaju iznenadne bolesti, nezgode ili medicinske evakuacije, upućivanje na lekara, savete, praćenje zdravstvenog stanja, dostavu lekova, posetu roditelja u periodu do 5 dana bolesnom detetu, posetu bliske osobe u periodu do 5 dana osiguraniku koji je u bolnici duže od 15 dana, troškove lečenja (ambulantnog ili bolničkog, lekova i zavoja, pomagala, snimanja, operacije, stomatologa), transport do najbližeg lekara ili bolnice, transport do lekara ili bolnice koja može pružiti bolji tretman ili negu.

Šta sve podrazumeva Takovo putno osiguranje:

 – Putnu asistenciju: informisanja (o vizama, pasošima, vakcinama, carinskim propisima, kursevima stranih valuta, ambasadama, šlep službama, automehaničarima…), povratka dece mlađe od 15 godina koja su ostala bez staranja, pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata, pronalaženja izgubljenog prtljaga, slanje hitnih poruka.

– Pravnu asistenciju i novčane pozajmice u slučaju krađe, plaćanja honorara advokatu ili za kauciju. Vrste putnog osiguranja su individualno, grupno i porodično. “Takovo osiguranje” je ove usluge obezbedilo uz pomoć asistentske kompanije CORIS, a polisa se aktivira pozivom Call centra ove kompanije na broj telefona koji se nalazi na polisi. Važno je da se nezgoda ili nesrećni slučaj prijave u roku od 48h od trenutka nastanka osiguranog slučaja. Osigurana suma polise za sve zemlje Evrope (uključujući Buarsku, Tursku, Egipat, Gruziju, Maroko, Tunis, Kanarska ostrva i Kipar) je 10.000 EUR. Polisu možete naručiti i on-line i biće vam dostavljena na kućnu adresu. Vrste polisa su OPTIMUM i PREMIUM.

OPTIMUM obuhvata sledeće usluge: plaćanje troškova lečenja, transport do najbližeg lekara, upućivanje na lekara, lekarski saveti, praćenje zdravstvenog stanja osiguranika, slanje hitnih poruka, informacije vezane za šlep službu.

PREMIJUM – optimum + hitna dostava lekova, poseta bolesnom detetu, poseta bliske osobe, povratak dece koja su ostala bez staranja, informisanje o turističkoj destinaciji pre putovanja, administrativna pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata, pronalaženje i preusmeravanje prtljaga, novčana pozajmica u slučaju razbojništva, upućivanje na advokata, avansno plaćanje honorara advokata, novčana pozajmica za kauciju.

Za četvoročlanu porodicu, Optimum polisa za desetodnevni boravak u Turskoj u junu košta 2.079,00 RSD sa porezom, dok za jednu osobu ova polisa za iste dane i istu destinaciju košta 1.040,00 RSD sa porezom.

AMS ZDRAVSTVENO PUTNO OSIGURANJE

 

AMS putničko osiguranje
AMS osiguranje

“AMS Osiguranje” takođe nudi dobrovoljno zdravstveno-putno osiguranje koje je namenjeno svim ljudima koji putuju u inostranstvo. Ono pokriva slučajeve hitne medicinske pomoći zbog bolesti osiguranika ili posledice nesrećnog slučaja uključujući bolničko lečenje, prevoz do bolnice ili do mesta boravka, troškova lekova i medicinskih pomagala, stomatološke tretmane i mnoge druge.

Cena polise za individualni boravak u zemljama EU zavisi od uzrasta i broja dana, ali i od vašeg izbora da li ćete uplatiti odbitnu franšizu (učešće) od 25 EUR. Tako za jednu odraslu osobu, ukoliko odluči da da učešće, polisa za desetodnevni boravak u zemljama EU košta 856.00 dinara, a ukoliko ne želite da date učešće ova ista polisa košta 1.017,00 dinara.

Na kraju pogledajte i forumsku diskusiju na temu da li koristiti putno osiguranje, pa prosudite sami koja osiguravajuća kuća je najbolja i najjeftinija. Daj Bože da ove usluge nikom nikad ne zatrebale!

Preporuka
  • Ocena:
5
Sending
User Review
5 (1 vote)

Glavni urednik TT Group

Glavni urednik, administrator i putopisac turističkog portala TT Group.

Uključi se kroz komentar

Kliknite ovde da bi ste komentarisali

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Jer putovanja su sreća

Povežimo se:

Prijavite se na našu mejling listu


Podelite sa prijateljima: