Saveti

Mreža za video nadzor (planirajte je na vreme za bezbrižan odmor)

Leto, napuštanje stana, odlazak na more i slično je prilika za negativce i ljude sa one strane zakona da sprovedu svoje zlonamerne ideje. Da bi izbegli ovakve situacije, tj. da umanjite verovatnoću za dešavanje provala i svakog drugog vida sličnih neprijatnoisti video nadzor je odlična početna tačka i važna stavka u prevenciji neželjenih događaja.

Ali ne bilo koji video nadzor. Već video nadzor na IP protokolu skaliran do ozbiljne mreže. U daljem tekstu pogledajte jedan stručan tekst iz oblasti video nadzora koji može biti koristan ne samo običnom čoveku, već i vlasnicima restorana, hotela, pa i lanaca hotela ili kompletnih letovališta sa pripadajućim objektima.

Prelaz sa analognog na kamere sa IP protokolom (Internet Protocol) iz korena je izmenio način dizajniranja, tj. projketovanja sistema za video nadzor. Umesto koaksijalnog kabla i „multipleksera“ (razvodne kutije sa puno ulaza iz koje se jedan od nekoliko analognih ili digitalnih ulaznih signala prosleđuju u samo jedan izlazni kanal, do kamere) sistem video nadzora koji se temelji na IP-u zasniva se na povezivanju kamere na lokalnu mrežu (LAN- Ethernet Local Area Network).

Brojne su prednosti korištenja ovog sistema, spomenimo nekoliko:

Jednostavnije povezivanje kablova i napajanja sa električnom energijom, sve se prati preko digitalnog video signala i kontrola rada same kamere je na najvišem nivou.

Da biste uživali sve prednosti nove tehnologije morate najpre pametno odabrati i postaviti konfiguraciju LAN-a, što ne bi trebalo da je veliki problem jer je Ethernet LAN veoma dinamično i pametno rešenje za postavljanje sistema video nadzora.

14 saveta za projektovanje mreže video nadzora

Da biste izbegli potencijalne zamke u sistemu i instalaciji video nadzora, dajemo vam 14 saveta koji su u stvari praktična rešenja za programere i korisnike. Ovaj mali vodič sadrži smernice za instaliranje i održavanje video nadzora visokih performansi koje preporučuju stručnjaci firme Allied Telesis, firme koja ima ogromno iskustvo u višegodišnjem radu sa klijentima koji odavno sa uspehom koriste mrežnu infrastrukturu u sistemu video nadzora.

Sistemi mrežnog video nadzora Allied Telesis koriste se širom sveta. Video nadzor je instaliran za potrebe sledećih korisnika:

 • nadzornih sistema velikih gradova u čiju strukturu ulaze hiljade kamera,
 • sistemi koji vrše nadzor složenih železničkih mreža i metroa,
 • nadzorni sistemi u zatvorima,
 • sigurnosne mreže za potrebe kontrole velikih međunarodnih sportskih događaja,
 • nadzorne instalacije u tržnim centrima, školama, kancelarijama, bolnicama i dr.

Ciljevi i zadaci  koji ova kompanija ima pred sobom i koji su je doveli u sam vrh automatizacije i umrežavanja u oblasti bezbednosti su:

 • Cilj 1: Sprečiti i najmanji mogući gubitak podataka
 • Cilj 2: Održati sigurnost mreže
 • Cilj 3: Povećati fleksibilnost
 • Cilj 4: Unapređivanje i dokazivanje mreže u budućnosti

Za svaki od predloženih ciljeva u tekstu koji sledi dajemo i kratke savete i predloge kako ih postići. U sledećih 14 smernica saznajte kako da maksimalno iskoristite aspekte mrežnog dizajna i konfiguracije IP protokola

Cilj 1: Sprečiti i najmanji mogući gubitak podataka

Na mreži (bilo na Internetu ili u lokalnoj mreži –LAN) vrlo je verovatan gubitak nekih paketa podataka ili kratkog prekida rada sistema tokom kog se oni jednostavno izgube.

Ali podaci se tada relativno lako mogu povratiti. Međutim, u mrežnom sistemu video nadzora čak i kratak prekid u pogrešnom trenutku može značiti da nismo uspeli da snimimo i sačuvamo vitalne dokaze: više jednostavno nije moguće uhvatiti prestupnika u toku izvršenja kaznenog dela.

Za snimke koji se rade u realnom vremenu ne postoji druga šansa. Ako se izgubi jedan trenutak u kom se nešto desilo, taj trenutak više ne možemo vratiti na ekran.

Jedan od glavnih motiva za instaliranje sistema video nadzora je što kamere omogućavaju nadzor 24/7.

Cilj smanjenja gubitka podataka je glavni princip u dizajniranju mreže video nadzora. Ovaj se cilj može postići na sledećih pet načina:

Savet 1 – zaštitita rutera i sviča

Činjenica je da video kamere često moraju biti postavljene  na vidnom mestu, ali zato ruteri i svičevi ne bi trebali biti tako vidljivi. Potrudite se da gde god je moguće rutere i svičere instalirate na mesto zaštićeno od vremenskih uslova i štete koju im čovek može naneti. Kamerice mogu biti postavljene i do 100 metara od rutera što vam daje dovoljno prostora za pronalaženje sigurnog kućišta za opremu.

Savet 2 – udvostručite broj propusnih kanla

Jedna od čestih grešaka kod postavljanja kamerica je loše kabliranje. Često se kablovi za protok podataka fizički postavljaju uporedo, jedno pored drugih, sa kablovima od struje, telefonskih linija ili vodovodnih cevi. Rad na infrastrukturi je veoma bitna stvar. Zato koristite ove dve stvari: mrežu prstenova (elastični paketni prsten Resilient Packet Ring (RPR) standardni je protokol dizajniran za optimizovan saobraćaj u mreži optičkih vlakana) i / ili agregacione linkove (više mrežnih paralelnih veza koje povećavaju propusnost) koji slede zasebne staze i dokazano smanjuju rizik od prekida komunikacije.

Savet 3 – udvostručite napajanje struje

Druga veoma česta greška u instalaciji video nadzora je napajanje. Jedinica za napajanje radi na najvišoj temperaturi i po statistici vrlo često se dogodi da se pokvari ili da je loše podešena.

Rešenje je ugradnja rutera koji podržavaju dvojno napajanje (Power Supply Units). Uz sve ovo, trebalo bi omogućiti i napajanje preko nekog nezavisnog izvora struje.

Savet 4 – zaštita od mrežnih oluja

Ako u mreži Ethernet paketi imaju slobodnu, neblokiranu petlju u kojoj će cirkulisati beskrajno, onda one mogu oštetiti ili zaustaviti normalni mrežni protok podataka. Dakle, podesite kako treba konfiguraciju mreže pomoću spomenutog protokola elastičnog paketnog prstena – Resilient Packet Ring (RPR) izmedu rutera i svičeva i  ne dozvolite da se stvore petlje kada imate višak putanja u mreži.

Spanning Tree Protocol (STP) je mrežni protokol koji ne dozvoljava stvaranje petlji na Ethernet mreži.

Savet 5 – pažljivo postupajte s kamerama

Vodite računa da ne preopteretite procesore kamere. Po potrebi, kako bi smanjili troškove i potrošnju energije kamere za video nadzor, koristite CPU skromnijeg kapaciteta. Obrada dolaznih video podataka i konvertovanje u IP podatke uzima dosta struje i snage procesoru kamere. I podaci koji dolaze izvan mreže, mogu preopteretiti procesor i uzrokovati pogoršanje kvaliteta video zapisa.

Ruteri i svičevi moraju biti konfigurisani tako da šalju samo potrebne minimalne pakete podataka do kamera

 • Izbegavajte slanje ogromnog broja zapisa i nemojte isključivati Internet Group Management Protocol (IGMP) na ruterima.
 • Izbegavajte opterećenje mreže i slanje velikog broja podataka da ne biste upropastili konfiguraciju rutera. Ruteri bi trebali biti podešeni tako da podržavaju trajni unos i prosleđivanje svih video zapisa koji se snimaju kamerama u mreži.

Ruteri samo mali broj video protoka mogu proslediti jer imaju mali broj strimova – obično jedan po kameri tako da oni odlično rade u svom zadatom sistemu protočnih jedinica. Video strimovi koje oni prosleđuju ne menjaju dinamiku svog protoka i bez problema mogu podržati niz spojenih kamera. Stoga, ruteri na kojima su priključene kamere trebaju imati najveći stepen zaštite. Ovaj se cilj može postići na tri načina:

Cilj 2 – održati sigurnost mreže

Savet 6 – obezbedite pristupne tačke na svim ruterima

Najbolja zaštita od zlonamernog ulaska u mrežu podataka video zapisa je korišćenje pristupne šifre ili autorizacija na samom portu. Ruteri trebaju biti podešeni tako da nikako ne dozvole razmenu podataka s povezanim uređajem sve dok taj uređaj ne pruži autentične pristupne lozinke. Kamere podržavaju visoko bezbednosni sistem pristupa u vidu kodiranih digitalnih podataka, koji za razliku od običnih lozinki ne mogu biti „pogođeni i provaljeni“  niti se otkriti „prisluškivanjem„.

Savet 7 – podesite rutere da aktiviraju alarm ako se kamere ikada isključe ili prestanu da radom

Standardni protokoli za upravljanje mrežom u sastavu imaju i poruke sa alarmom koje se šalju ukoliko se promeni stanje porta.  Kontrolni punkt dobija ovu informaciju i obaveštava zaposlene o stanju nadzornog sistema.

Savet 8 – pobirnite se da svi ruteri,  priključni portovi i sastavne jedinice na koje se kamere još nisu priključile budu isključene

Treba isključiti sve portove koji nisu u upotrebi, tako da nema šanse da se na bilo koji način ošteti sistem nadzora.

Cilj 3 – povećati fleksibilnost

Savet 9 – koristite multicast prenos podataka

Za razliku od jednostavnog slanja podataka na samo jedno odredište, mulitcast slanje podataka podrazumeva isporuku podataka na više odredišta. Da bi novi uređaji počeli primati strimove jednostavno podesite multicast signalni protokol mreže i aktivirajte traženje strima. Mreža automatski umnožava strimove i počinje slanje kopije istih podataka na novu lokaciju.

Savet 10 – angažujte odgovorne ljude koji će upravljati mrežom

Da bi mreža bila fleksibilna i prilagodljiva, moraju se stalno raditi nove konfiguracije duž cele mreže i ne dozvoliti da se dogode ni minimalni poremećaji u radu.

Za održavanje sistema mrežnog video nadzora treba potrebno je: nadograditi softvere, poboljšavati stalno konfiguracije u cilju bezbednosti podataka, menjati sisteme protokola. Svaki je zadatak veoma zahtevan, a samo izvršavanje dugotrajno, greške su vrlo moguće. Korištenje inteligentnog plana za upravljanje mrežama kao što je Allied Telesis Management Framework (AMF) omogućuje automatizaciju svih zadataka na mreži video nadzora – štedi vreme i otklanja greške. Naravno, treba pratiti i sve tehničke vesti iz ove industrije, na primer https://videonadzor.net/.

AMF pojednostavljuje i automatizuje druge rutinske zadatke, na primer: podešavanje konfiguracije na novom portu, zamenu rutera, zaštitu back up sistema, prikupljanje statističkih podataka na mreži i još mnogo toga.

Savet 11 – koristite okosnice sa više čvorišta (head-ends)

Okosnica je glavni deo mreže koja spaja LAN-ove u zgradi ili na području grada i koje predstavlja osnovu za dizajniranje celokupnog mrežnog servisa. Head-end je mesto gde se sakupljaju svi signali iz različitih izvora. U Headend-u se obavlja modulacija prijemnog električnog signala pomoću nosioca čiju frekvenciju određuje operator. Od Headend-a se različiti kanalni signali prenose kroz optičke kablove sa više vlakana.

Mrežni dizajn bi trebalo da se temelji na RPR (Resilient Packet Ring, bidirekcioni prsten koji se sastoji od dva simetrična optička prstena, pri čemu se oba koriste i za prenos podataka i kontrolnih paketa) ili da u povezuje udaljene rutere uz podršku „backbone“ tehnologije kao što je Allied Telesis LongDistance Virtual Chassis Stacking (VCStack-LD) koji olakšava integraciju čvorištima.

Cilj 4: Unapređivanje i dokazivanje mreže u budućnosti

Fleksibilan dizajn je u stvari onaj koji omogućuje jednostavno pregrupisanje instalacionih mesta, dinamičko preusmeravanje saobraćaja kroz mrežu, rekonfiguraciju postojeće tehnologije i još mnogo toga. Najbolje je da je mreža dobro pozicionirana i da može sebe da usavršava novim tehničkim poboljšanjima. Neobično je bitno iskoristiti nove mogućnosti koje pružaju novi modeli kamera za video nadzor bez menjanja cele mreže (Ethernet infrastrukture).

Savet 12 – ugradite PoE +

Čitav postupak instalacije video kamere je mnogo lakši uz Power over Ethernet (PoE). Snaga kamere zavisi od kabla kojim protiču podaci do i od kamere, pa nema potrebe instalirati poseban kabl za struju do same kamere. Kad jednom razvučete kabl za protok podataka odmah instalirajte kameru i možete početi s radom.

Originalan PoE daje 15 W električne energije preko Ethernet kabela. Međutim, tehnologija ugrađena u video kameru je napredovala. Sposobnost za prenos i kontrolu PTZ (pan, tilt, zoom) kamere su poboljšane; dodati su brisači sočiva i još mnogo toga pa ovih 15W više nije dovoljno za napajanje kamere. Dakle PoE + nudi 30 W snage.

Pošto se kamere stalno unapređuju i postaju moćnije i PoE će zastariti i postati minimalni standard. Čak i ako mreža ne zahteva u uputstvu PoE + ima smisla instalirati u nju ovaj elemenat.

Savet 13 – ne štedite na propusnoj snazi mreže

Rezolucija video zapisa se povećava eksponencijalno – što je veća rezolucija to više imaju posla i operateri i digitalni analizatori. No, slike veće rezolucije traže veće brzine prenosa podataka. Mreže budućnosti moraju imati veliku propusnu snagu. Gigabitni uplink iz rutera koji kontroliše  48 kamera može biti dovoljno danas, ali ne i za par godina koje slede

Savet 14 – spremite se za IPv6

Iako danas u svetu većina opreme za video nadzor koristi IPv4, sve se više radi na tome da se nadogradi IPv6. Sve je više aplikacija povezanih sa video nadzorom (kao što je slanje podataka na mobilne uređaje) a to se može sprovesti samo preko IPv6. Vlade nekih većih država su počele da koriste IPv6 u svojim mrežnim konfiguracijama u javnom sektoru.

Ako vam je sve ovo preozbiljno onda prosto kontakirajte https://videonadzor.net/.

Preporuka
 • Ocena:
Sending
User Review
5 (2 votes)

Glavni urednik TT Group

Glavni urednik, administrator i putopisac turističkog portala TT Group.

Uključi se kroz komentar

Kliknite ovde da bi ste komentarisali

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Povežimo se:

Prijavite se na našu mejling listu


Podelite sa prijateljima: