TURIZAM  VREMENSKA PROGNOZA   SLIKE   FORUM   KURSNA LISTA   MAPE   HOROSKOP  KONTAKT  
Adventure
Visit_Serbia

Nonverbal_Communication/Nonverbal Communication


PREVOĐENJE TEKSTOVA NA ENGLESKI JEZIK


Nudimo usluge kvalitetnog, brzog i povoljnog pismenog prevođenja za engleski, ruski i bugarski jezik. Lektura teksta je uključena u cenu.
Karakteriše nas tačnost, preciznost i poštovanje rokova.

Naše usluge su brze i efikasne i odgovaraju svetskim standardima.
Naš tim prevodioca poseduje visoko obrazovanje, kao i specijalizaciju za različite stručne oblasti. Neki od domena prevođenja su: elektronika, građevinarstvo, medicina, turizam, marketing, bankarstvo, kultura, umetnost, politika, ekonomija, prevođenje web stranica...

Prevod se više puta proverava, lektoriše i šalje u dogovorenom roku.
Moguć dogovor o kompjuterskoj obradi teksta, dizajnu, kao i pripremi publikacije za štampu.

U zavisnosti od dužine i težine teksta, cena je od 5-15eura po strani (1800 karaktera zajedno sa praznim mestima).

Procenu cene teksta vršimo odmah.

Korišćenje naših usluga garantuje kvalitet, jezičku-terminološku doslednost u prevodima i poverljivost vaših informacija.
Kontakt telefon prevodioca: 064-26-70-320.

Ako su Vam potrebni časovi engleskog u Beogradu ili Nišu pogledajte stranicu privatni časovi engleskog!


"Moc komunikacije često puta može da bude presudna prilikom usvajanja neke odluke"

Mape uma u sluzbi ucenja engleskog


 


PPROFESSIONAL TRANSLATION SERVICES VIA E-MAIL

We offer fast, expedient and high-quality translation in English, Russian and Bulgarian. Editing service is included. Our company's distinctive features are accuracy, precision and strict compliance with deadlines.

Our services are fast, efficient and comply with international standards.
Our team of translators is comprised of highly qualified linguists covering a broad range of specializations. Some of the domains of translation are: electronics, civil engineering, medicine, tourism, marketing, banking, culture, art, politics, economics, web pages ...

The translation will be checked, proofread and sent prior to the deadline.
We offer a possible agreement on computer word processing, design, and preparation for printing.

Depending on the length and difficulty of the text, prices will vary from 5-15 euros per page (1800 characters with spaces). The price of your text can be estimated immediately.

Using our services guarantees quality, linguistic and terminological accuracy in translation, as well as confidentiality of your information.

Contact: 0642670320

Google
 

Questions? webmaster@tt-group.net , Mob: +381.(0)64.12.77.044 , Tel/Fax: +381. (0) 10. 362. 752
© TT GROUP 2004-2008, All Rights Reserved.