Naslovna   Visit Serbia   
 


  KONVENCIONALNA DEFINICIJA MARKETINGA - ( 4P i AIDA faze marketinga)

 

     Kada govorimo o konvencionalnoj definiciji marketinga, danas postoje na hiljade udžbenika mnogobrojnih marketing eksperata sa sopstvenim definicijama istog pojma. U cilju pojednostavljenja i uspostavljanja egzaktne komunikacije koristićemo wikipedijinu definiciju marketinga:


     Marketing (en: Marketing ) tradicionalno predstavlja zbir aktivnosti koje su upotrebljene u cilju usmeravanja tokova proizvoda i usluga od proizvođača prema potrošaču (korisniku, kupcu, klijentu).

     Marketing se može predstaviti kroz proces od četiri koraka, koji počinje analizom i definisanjem "univerzuma" potencijalnih korisnika ili kupaca. Posle prve faze marketinškog procesa sledi proces skretanja pažnje (en: Attention, Awareness ) korisnika koji su spremni na kupovinu, iz "univerzuma" ciljane populacije. U trećoj fazi sistemski se utiče na potencijalne korisnike da se zainteresuju (en: Interest ) i prihvate ( želja - en: Desire ) postojeće koncepte ili ponude, koje su kreirane na osnovu marketinških aktivnosti organizacije. Konačno, uspeh prethodne tri faze trebalo bi da dovede do prelaska potencijalnih kupaca u "prave" kupce (en: actual buyers ) putem aktivnosti koje se sprovode da bi potencijalni korisnici obavili željenu akciju (en: desired action ) - kupovina, poziv, skidanje dokumenata (en: download ), pretplata, članstvo, prodaja, itd.

     Predstavljeni proces od četiri koraka (PIŽA - pažnja , interesovanje , želja , akcija ; en: AIDA - Attention, Interest, Desire, Action), koji se obično odnosi na početak marketinškog procesa za neki proizvod, uslugu, ili organizaciju. Većina aktuelnih marketinških procesa u organizacijama odnosi se na zadatak zadržavanja stalnih klijenata kroz aktivnosti kreiranja odnosa s klijentima, poboljšanje korisničkog servisa, bolje predstavljanje prednosti proizvoda i usluga, itd.


     Marketing je disciplina koja se bavi pitanjima tržišta , potreba na tržištu i načina zadovoljenja tih potreba. Ova oblast se stalno razvija i širi sa razvojem tržišta i ima za cilj da postavi teorijsku osnovu za strategije poslovanja na tržištu. U teoriji marketinga uspeh na tržištu najčešće se dovodi u vezu sa razumevanjem i zadovoljenjem tržišnih potreba (potreba potrošača), ali sve češće se javljaju i novi, napredniji koncepti. Teorija marketinga bavi se i pitanjima ogranizacije marketing funkcije u preduzeću i sve širim spektrom srodnih pitanja. Važan aspekt marketinga je demografija jer od starosti, pola i nekih drugih struktura stanovništva zavisi način delovanja na ciljanu populaciju. Marketing je koncept poslovanja orijentisan prema kupcima.
U ovom konceptu projektovanje proizvoda i usluga počinje od potreba potrošača, a kao cilj delovanja postavlja se zadovoljstvo potrošača. U preduzećima gde je u potpunosti primenjen marketing koncet o potrošačima ne brine samo odeljenje za marketing već svi zaposleni, radeći sa svešću da rade zbog potrošača. Posvećenost potrošačima u ovim preduzećima posebno se odnosi na zaposlene koji su u direktnom kontaktu sa njima. Marketnig koncept dobija sve više pristalica zbog dobrih rezultata koje postiže, a javljaju se i brojne nadogragdnje i poboljšanja osnovne ideje.

     Marketing koncept ima četiri osnovna elementa (poznata kao 4P) :

  • proizvod (en: p roduct) - Proizvod treba projektovati i planirati tako da zadovolji potrebe potrošača i bude konkurentan
  • cena (en: p rice) - odnosi se na cenu proizvoda ili usluge
  • distribucija (en: p lacement) - plasman proizvoda i usluga do potrošača
  • promocija (en: p romotion) - pored reklama (ekonomske propagande ) uključuje i druge vidove promocije: promotivne reasprodaje, nagradne igre, ličnu prodaju...

     Kombinacija ovih elemeneata naziva se marketing miks. Cilj je da se postigne takva kombinacija elemenata (4R) da se stekne konkurenstka prednost (pozitivna karakteristika koja odvaja proizvod/uslugu od konkurenstih) i time zadovolje potrošači, a tako ostvari veća prodaja i veći profit.

Najveću efiksanot imaju upravo usluge Seo oprimizcije na primer o njima više možete pogledati ovde ( http://www.seoexpert.rs/SEOusluge.php ),pa su prema tome određene kao specijalizovane internet marketing usluge .

POSETITE I NEREDNE STRANE:
Uvod u E-Marketing

1. Konvencionalna definicija marketinga
2. Definicija Internet marketinga
3. Meta Tagovi
4. Terminologija koja se koristi pri Search Engine Optimizaciji
5. Terminologija koja se koristi pri analizi internet saobraćaja
6. Saveti i metode za Search Engine Optimisation

Strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7


Za ljubitelje dobre fotografije: Wallpapers from Serbia, ulepšajte svoj desktop pozadinama sa motivima iz Srbije

     

 

FORUM o aktualnim dešavanjima iz sveta turizma Zanimljivi tekstovi, putopisi i reportaže Mala škola DIGITALNE FOTOGRAFIJE WALLPAPER from Serbia, desktop pozadine sa motivima iz Srbije

 


    TURIZAM  VREMENSKA PROGNOZA   SLIKE   FORUM   KURSNA LISTA   MAPE   HOROSKOP  KONTAKT

Questions? webmaster@tt-group.net, Mob: +381.(0)64.12.77.044 , Tel/Fax: +381. (0) 10. 362. 752
© TT GROUP 2004-2011, All Rights Reserved.