TURIZAM  VREMENSKA PROGNOZA   SLIKE   FORUM   KURSNA LISTA   MAPE   HOROSKOP  KONTAKT  
Adventure
Visit_SerbiaSta videti u Dubrovniku

Znamenitosti Ljubljane

Visit Belgrade video travel guide
Visit Belgrade

Detaljna mapa Crne Gore


Turizam u Crnoj Gori

LovćenNi manje zemlje, ni većih prirodnih lepota i ljudi! Zemlja nebrojeno puno prirodnih lepota, turistički neprikosnovena leti, većini Srba neotkrivena zimi.

Za turističko upoznavanje sa Crnom Gorom pogledajte pre svega nešto o njenim fizičko geografskim osobinama.

Oštre visinske razlike na malom geografskom prostoru osnovna su odlika reljefa Crne Gore. Primorski pojas, Podgoričko-skadarska kotlina i dolina Zete čine niziju, dok se geotektonski izdvajaju kao zone jadranska masa, kao nastavak afričke stare mase koja je potonula prema severu, s rasedom od 5 do 10 km koji je razdvaja od Dinarida (uslovljava seizmičku nestabilnost područja), zona paraantohtona (deo dinarske mase, vecim delom pod morem) i primorskog flisa budvanska zona, kao navlaka, i zona kraljusti dubokog krša, zona durmitorske i pljevaljske kraljusti kao najveća geotektonska jedinica, koja ima pretežno karakter krške zaravni, čija se sinklinala (konkavni deo bore, obronci planina) proteže pravcem Duga-Nikšićko Polje - Donja Zeta - Podgoričko - skadarska kotlina.

Osnovu kučke kraljušti čini antiklinala (izdignuti deo bore) Golije, Vojnika, Maganika i Prekornice. Prema severoistoku sinklinalni deo prelazi u durmitorsku kraljušt čiju antiklinalu čine planine Durmitor, Sinjajevina i Bjelasica. Obalska linija Crnogorskog primorja iznosi 278 km, sa jednim od najlepsih zaliva u Evropi, Bokom Kotorskom, Ulcinjskim i Barskim, Budvanskim, Grbaljskim i Sutomorskim poljem.

Sveti Stefan
Sveti Stefan, turistički simbol crnogorskog primorja

Oblast dubokog krša obuhvata Katunski krš, Grahovski kraj, Rudine i Banjane i jedno je od najtipičnijih područja krša u svetu čija debljina doseže do dubine od 4 350 m, a pripadaju mu primorske planine Orjen [ 1 894 m], Lovćen [ 1 749 m], Rumija [ 1 595 m], Garac [ 1 436 m], Budoš [ 1 217 m], Zlagora [ 1 459 m], Njeguš [ 1 761 m] i Somina [ 1 601 m].

Usled krečnjackog sastava tla i vertikalnog poniranja vode, nema nijednog povrsinskog toka na povrsini od 400 km kvadratna, uprkos najvećim padavinama u Evropi (Crkvice, prosečno 5 300 mm godisnje). Posebnu važnost imaju Cetinjsko, Njegusko, Dragoljsko i Grahovsko polje. Srednja Crna Gora je blago nagnuta udoljina od severozapada ka jugoistoku (klanac Duga, Nikšićko polje, donja Zeta i Podgoričko-skadarska kotlina].

Oblast visokih planina za planinski turizam i zaravni čini više planinskih lanaca dinarskog pravca pružanja: Golija [ 1 945 m], Vojnik [ 1 998 m], Maganik [ 2 139 m] i Prekornica [ 1 927 m] i planinske zaravni, Volujak [ 2 336 m], Ljubisnja [ 2 238 m], Durmitor [ 2 523 m], Sinjajevina [ 2 277 m], Bjelasica [ 2 139 m], Komovi [ 2 487 m], Vizitor [ 2 123 m] i Prokletije [ 2 630 m].

Duboki kanjoni Tare, Komarnice, Pive i Morače daju obeležje nesvakidašnje lepote i jedna su od obaveznih oblasti u turističkom smislu reči, dok širok prostor severo istočnei Crne Gore brazdaju doline reka Lima, sa Plavsko-Gusinjskom i Ivangradskom kotlinom, Ibra i Đetine, sa pritokama.

Reportaže koje za početak izdvajamo su:

Herceg Novi
Zagreb photos
Manastir Ostrog

Klima pojedinih oblasti opredeljena je uticajem reljefa na vazdušna strujanja. Tako su toplotni uticaji Jadranskog mora ograničeni na uzak primorski pojas i doline Bojane, Morače i Zete (srednja temperatura u januaru 5 stepeni C), ali često hladna strujanja sa severa uzrokuju trostruko više mrazovitih dana nego u Primorju, i znatno niži apsolutni minimum temperatura. Za podgoricu ove vrednosti iznose oko -15 stepeni C. Na Primorju prosečno 270 dana u godini ima temperaturu iznad 10 stepeni C, 30 dana iznad 30 stepeni C "tropski dani", dok se u julu temperatura vazduha kreće od 23,4 stepena C do 24,6 stepeni C, a u Zetskoj dolini do 26,4 stepena C.

U severozapadnoj Crnoj Gori leta su nešto svežija, sa srednjom julskom temperaturom od 20,4 stepena C u Cetinju do 20,5 stepeni C u Nikšiću i apsolutnim maksimumom od 38 stepeni C.

Predele severno i istočno od reka Pive, Komarnice i Morače karakterišu sveža leta, Žabljak, srednja julska temperatura 14 stepena C, Kolašin 16 stepeni C, sa svega 43 dana u godini iznad 25 stepeni C.

Visoka relativna vlažnost vazduha i oblačnost u planinskim predelima, i srazmerno visoka insolacija u Primorju (Ulcinj 2 563 časa god], uz ostale specifičnosti reljefa, uslovljavaju veoma neravnomerne padavine od 800 do 4888 m godišnje, a u Krivošijama iznad Boke Kotorske prosečno oko 5 000 mm godišnje. U Crkvicama, najkišovitijem mestu u Evropi, u nekim godinama količina padavina dostiže 8 000 mm. U mediteranskom području najviše kiše pada u novembru i decembru, a u kontinentalnom u drugoj polovini leta. Temperatura mora je na ovom linku.

Istorijske znamenitosti poput Cetinja su biser kulturne baštine ne samo regiona već i cele Evrope.

Ukoliko vas posebno zanimaju samo prirodne lepote pogledajte temu o nacionalnim parkovima.

Korisni servisi priliko posete su karta Crne Gore kao i prognoze vremena za Crnu Goru za 10 dana. Srećan put! Diskusije su uvek otvrene na crnogorskom turističkom forumu.


 


Questions? webmaster@tt-group.net , Mob: +381.(0)64.12.77.044 , Tel/Fax: +381. (0) 10. 362. 752
© TT GROUP 2004-2011, All Rights Reserved.