Mapa Crne Gore | Vremenska prognoza Herceg Novi | Povratak na reportažu iz Herceg NovogCrkva Svetog Arhanđela Mihaila u Herceg Novom


Crkva Svetog Arhanđela Mihaila na današnjem glavnom trgu Starog grada, trgu Hercega Stjepana - koji se popularno naziva i Belavista, nalazi se jedan od dragulja bokokotorskog neimarstva, osobit po arhitektonskoj i umjetničkoj izradi - crkva Sv. Arhanđela Mihaila. Sagrađena je u tri stila: vizantijskom, baroknom i gotskom na kraju devetnaestog vijeka - 1900. godine.

Crkva Svetog Arhanđela Mihaila u Herceg Novom