Mapa Crne Gore | Vremenska prognoza Herceg Novi | Povratak na reportažu iz Herceg NovogKod Sata u Herceg Novom

Herceg Novi predstavlja centar istoimene opštine koja se prostire od granicnog prelaza Debeli brijeg do najužeg dijela Boka kotorske (tjesnaca Verige - 300 m širine), na ukupnoj površini od 235 km² i broji nešto oko 39.000 stanovnika.

Sat Kula (Sahat kula-Tora) je podignuta 1667. godine po naredbi sultana Mahmuda.

Kod Sata u Herceg Novom