Vremenska prognoza za Vršac


TT Group vremenska prognoza Vršac data je na ovoj strani. Pogledajte i meteogram koji je novina kod svih provajdera prognoza vremena. Smešten na obodu ravnice, neposredno pored Dunava, učinilo je da je klima u Vršcu umereno-kontinentalna. Karakterišu je duga i topla leta, nešto hladnije, a ponekad hladne i snegovite zime, svežija i kraća proleća, dok su jeseni duže i toplije. Posebnu specifičnost Vršcu daje košava. Najčešće duva u rano proleće i poznu jesen, odnosno u hladnijoj polovini godine. Brzina košave je promenljiva i kreće se od 18 do 40 km na sat, a pojedini udari i do 140 i više km na sat. Osim košave duva i severac i severozapadni vetar.

Sačekajte par trenutaka dok se najtačnija prognoza vremena za Vršac za 7 dana učita.Meteogram za Vršac za 48 sati

Vremenska prognoza Vršac za 48 sati

Trenuta video prognoza za danas   

Meteo prikaz za ceo Balkan:
Zanimljivi podaci o Vršcu

Vremenska prognoza za VršacSam grad Vršac je jedan od najstarijih banatskih gradova koji se nalazi se na jugoistočnom rubu Panonske nizije, u podnožju Vršačkih planina. Vršac se nalazi severoistočno od Beograda na 83. kilometru međunarodnog magistralnog puta prema Rumuniji, od koje je udaljen samo 14 km.

Vršac leži u samom podnožju Vršačkih planina. U njegovoj neposrednoj blizini nalaze se depresije Velikog i Malog rita, potočne doline, lesne zaravni, a na nevelikoj udaljenosti nalazi se i Deliblatska peščara, specifičan geografski kompleks i jedno od najvećih peščanih prostranstava u Evropi. Vršačke planine, na krajnjem jugoistoku Banata, zauzimaju površinu od oko 170 km².

Imaju pretežno odlike brdsko-brežuljkastih predela čiji centralni deo ima planinski karakter.

Počinjući sa brdima Kapela (252 m) i Kula (399 m) nad samim gradom, prostiru se na istoku sve do rečice Černe u Rumuniji, na severnoj strani oivičene su Markovačkim potokom i Malim Ritom u koji se strmo spuštaju. Sa južne strane blago opadaju i završavaju se dolinama potoka Mesića i Guzajne.

U uzdužnom profilu, na pravcu istok-zapad nalaze se najveći vrhovi, među kojima dominira Gudurički vrh (641m), ujedno i najviši vrh u Vojvodini. Južna i severna podgorina ispresecane su vododerinama i potočnim dolinama.
Nadamo se da će vam naše prognoze pomoći u planiranju vremena!Pišite nam kako bi mogli da budemo tačniji i bolji.