Vremenska prognoza za Užice


Vremenska prognoza Užice biće obogaćena novim servisom, tj. meteogramom koji meri trenutno sve bitne atmosferske veličine i prezentuje njihovo predviđanje u narednih 48 časova. Okruženo planinama, Zlatiborom, Tarom, Ponikvama, Povlenom, Maljenom, Jelovom gorom i uzvišenjem Kadinjačom, Užice se ušuškalo na reci Đetini. Smešteno na prosečnoj nadmorskoj visini od 415-600 metara nadmorske visine odlikuje ga tipična kontinentalna klima.

Sačekajte par trenutaka dok se najtačnija prognoza vremena za Užice za 7 dana učita.Meteogram za Užice za 48 sati

Vremenska prognoza Užice za 48 sati

Trenuta video prognoza za danas   

Meteo prikaz za ceo Balkan:
Zanimljivi podaci o Užicu

Vremenska prognoza za Užice
Užice se nalazi u regiji Zapadna Srbija, 195 km jugozapadno od Beograda. Grad Užice je administrativni, društveni, politički, ekonomski, kulturni, zdravstveni i sportski centar Zlatiborskog okruga. Nalazi se na nadmorskoj visini od 411m u planinsko-kotlinskoj oblasti pa rubni delovi grada dosežu i do 600 metara visine.

Geografski gledano, Užice je jako bogato jer je sa svih strana okruženo planinama. Najznačajnije su svakako Zlatibor na jugu i Tara sa visoravni Ponikve na zapadu, a osim njih tu su i planine Povlen, Maljen, Jelova gora i uzvišenje Kadinjača.

Teritorija opštine zauzima površinu od oko 667km2 i ima ukupan broj stanovnika od oko 83.000, od čega u samom gradu Užice živi više od 55.000 stanovnika. Užice je grad na reci Đetinji u dugačkoj uskoj kotlini koja se tu formirala, a sam grad je razdeljen u tri kotline: turičkoj, užičkoj i krčagovačkoj koje su razvojene uzvišenjima Stari grad i Dovarja.

Regija u kojoj se Užice nalazi je obrasla šumom i biljem karakterističnim za planinska područja. U najvećem delu užičkog regiona preovlađuje planinska klima ali se severni i južni deo klimatski ipak razlikuju. Južni deo je viši pa je u njemu planinska klima dominantna dok je u nižim delovima ispod 800m klima umereno-kontinentalna.

Najviše temperature se beleže u julu i iznose u proseku oko 20°C a najniže u januaru, kada se prosečno izmeri oko -2°C. Srednja godišnja temperatura iznosi 9°C. Srednja godišnja količina padavina je oko 800 mm a najviše padavina je u junu dok je najmanje u februaru. Interesantan je podatak da su najsuvlji meseci u ovom kraju januar i februar.

Ovaj kraj je tradicionalano gostoljubiv, pa je etno i ekoturizam na ovom prostorima u kombinaciji sa prelepom prirodom imaju veoma intenzivan rast, što ga celu celinu čini veoma popularnom u u Srbiji. Nadamo se da smo građanima Užica obezbedili dodatnu vrednost tokom analize vremenske prognoze.