Planinski zaleđeni vrhovi, pogled sa jezeraTRVAEL IN OHRID - Ohrid - novi grad