Granični prelaz Kelebija

Granični prelaz Kelebija se nalazi kod Subotice, a povezuje Srbiju sa Mađarskom. Tompa je granični prelaz u Mađarskoj.

Geografski podaci za GP Kelebija

Geografksa širina GP Kelebija: 46.167
Geografska dužina GP Kelebija: 19.560

Vreme zadržavanja putničkih i teretnih vozila

Van sezone prosečno vreme zadržavanje je do 30 minuta iz Srbije ka Mađarskoj. Van sezone uobičajeno vreme čekanja za ulaz iz Mađarske u Srbiju je do 30 minuta. U sezoni, tokom praznika, vikenda i godišnjih odmora za više detalja najbolje je da pozovete na neki od kontakt telefona:

Carinska ispostava Kelebija

GRANIČARSKA BB, 24104 Kelebija
Tel: 024/789-218

Nastavite dalje

Granični prelaz Batrovci

Granični prelaz Batrovci se nalazi kod Šida, a povezuje Srbiju sa Republikom Hrvatskom. Bajakovo je granični prelaz u Hrvatskoj.

Geografski podaci za GP Batrovci

Geografksa širina GP Batrovci: 45.047
Geografska dužina GP Batrovci: 19.106

Vreme zadržavanja putničkih i teretnih vozila

Van sezone prosečno vreme zadržavanje je do 30 minuta iz Srbije ka Hrvatskoj. Van sezone uobičajeno vreme čekanja za ulaz iz Hrvatske u Srbiji je do 30 minuta. U sezoni, tokom praznika, vikenda i godišnjih odmora za više detalja najbolje je da pozovete na neki od kontakt telefona:

Carinska ispostava BATROVCI

BATROVCI BB, 22251 Batrovci
Tel: 022/273-3008
Nastavite dalje

Granični prelaz Horgoš

Granični prelaz Horgoš nalazi se kod Horgoša, a povezuje Srbiju sa Mađarskom. Reske je granični prelaz u Mađarskoj.

Geografski podaci za GP Horgoš

Geografksa širina GP Horgoš: 46.172
Geografska dužina GP Horgoš: 19.975

Vreme zadržavanja putničkih i teretnih vozila

Van sezone prosečno vreme zadržavanje je oko 30 minuta iz Srbije ka Mađarskoj.
Van sezone uobičajeno vreme čekanja za ulaz iz Mađarske u Srbiji je oko 30 minuta.

U sezoni, tokom praznika, vikenda i godišnjih odmora za više detalja najbolje je da pozovete na neki od kontakt telefona:

Carinska ispostava Horgoš

Putnički prelaz: 
Šef ispostave +381 24 619 229, +381 24 619 230 
Faks: +381 24 619 210 
Smena: +381 24 619 201, +381 24 619 202, +381 24 619 203 
Terminal ispostava Horgoš
Šef: +381 24 619 205 
Smena: +381 24 619 200 
Faks: +381 24 619 206 
Administracija: +381 24 619 221
Nastavite dalje

Granični prelaz Preševo

Granični prelaz Preševo nalazi se kod Preševa, a povezuje Srbiju sa Makedonijom. Tabanovce je granični prelaz u Makedoniji.

Geografski podaci za GP Preševo

Geografksa širina GP Preševo: 42.233
Geografska dužina GP Preševo: 22.704

Vreme zadržavanja putničkih i teretnih vozila

Van sezone prosečno vreme zadržavanje je oko 30 minuta iz Srbije ka Makedoniji. Mapa Makedonije je takođe korisna za računanje puta tokom putovanja.
Van sezone uobičajeno vreme čekanja za ulaz iz Makedonije u Srbiji je oko 30 minuta.

U sezoni, tokom praznika, vikenda i godišnjih odmora za više detalja najbolje je da pozovete na neki od kontakt telefona:

Carinska ispostava Preševo 

Tel/ faks: +381 17 766 036, +381 17 766 046

Carinska ispostava Terminal Preševo 
Tel/ faks: +381 17 664 983, +381 17 664 985 Nastavite dalje

Granični prelaz Gradina

Granični prelaz Gradina nalazi se kod Dimitrovgrada, a povezuje Srbiju sa Bugarskom. Kalotina je granični prelaz u Bugarskoj.

Geografski podaci

Geografksa širina Gradine: 42.998
Geografska dužina Gradine: 22.833

Vreme zadržavanja putničkih i teretnih vozila

Van sezone prosečno vreme zadržavanje je oko 30 minuta iz Srbije ka Bugarskoj.
Van sezone uobičajeno vreme čekanja za ulaz iz Bugarske u Srbiji je oko 30 minuta.

U sezoni, tokom praznika, vikenda i godišnjih odmora za više detalja najbolje je da pozovete na neki od kontakt telefona:

AMSS Dimitrovgrad, Granični prelaz Gradina bb,
18320 Gradinje

Telefon: 010/363-987, 361-987, 362-987

Carinarnica Dimitrovgrad – Upravna zgrada
Kabinet upravnika tel/fax: +381 10 360 – 146

Carinska ispostava Gradina
Putnički: + 381 10 361 194
Šef ispostave: + 381 10 362 229

Carinska ispostava Terminal – Gradina
Terminal: +381 10 361 989
Šef ispostave: +381 10 360 549

Carinska ispostava Železnička stanica Dimitrovgrad
Tel/faks: +381 10 361 996

Carinski referat Pirot
Tel/faks: +381 10 320 950

Carinski referat Slobodna zona Pirot
Tel/faks: +381 10 304 126
Šef: +381 10 304 077 Nastavite dalje