Sveti Petar

O Svetom Petru postoje puno legendi, a u najkraćem evo nekoliko činjenica:

Sveti Petar je jedan od možda najzančanijih apostola Isusa Hrisa, i o njemu saznajemo iz Novog Zaveta.
Istorijski postmatrano, on je bio ribar na Tiberijskom jezeru kada je odlučio da postane Isusov učenik.
U Matejevom jevanđelju kaže se da je Hrist smatrao Petra za temelj svoje Crkve.

Petar se uvek pominje prvi među 12 apostola, i kao onaj koji govori u njihovo ime.
Često se u Bibliji spominje, zajedno sa Jakovom i Jovanom, kao svedok važnih događaja (preobraženje).
Sveti Pavle je svedočio da je Petar apostol za Jevreje, dok je on apostol za ostale narode.

Iz hrišćanstva podsetimo se da je na Tajnoj večeri Hristos predskazao da će ga se Petar tri puta odreći pre nego što petao zakukuriče tri puta.
U tri jevanđelja se opisuje kako je Petar ispunio ovo proročanstvo bojeći se od osvete naroda.

Kip Svetog Petra u Vatikanu je prikazan na donjoj slici.

Tweet

Povratak na reportaže: Vatikan, Putovanje u Rim,

Korisni servisi: Vremenska prognoza za Rim, Mapa Italije ,

 

Sveti Petar

Sveti Petar na sunčanom danu

Sveti Petar na sunčanom danu