Crkva Marija Maggiore u Rimu

Ovo je jedna je od četiri velike katoličke crkve Rima, sa najvećim zvonikom od svih zvonika rimskih crkava.

Tweet

Povratak na reportažu: Putovanje u Rim,

Korisni servisi: Vremenska prognoza Rima , Mapa Italije ,

Crkva Marija Maggiore u Rimu