Amfiteatar iznad Vrnjačke Banje

 

Amfiteatar iznad Vrnjačke Banje