Sahara - najtoplija pustinja na svetu

Između peska i sunca

 

Tweet

Povratak na reportažu: Moje prvo putovanje u Egipat 

 

Sahara