Portret Dalmatinca u Narodnoj nosnji u Etnografskom muzeju Splita

Portret Dalmatinca